Zelfregulatie bij afstandsonderwijs stimuleren bij Rijn IJssel

Wat is de vraag van Rijn IJssel?

Rijn IJssel participeert in de MBO Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd leren met ict. Bij het afstandsonderwijs merkt men dat studenten die vanaf huis online lessen volgen passief en minder betrokken en gemotiveerd voor de les zijn. Dat geldt voor alle groepen studenten waaraan de docenten in dit designteam lesgeven, die een opleiding volgen in de richtingen chemie, theater en ontwikkelingspsychologie. Bij Aventus speelt dit probleem ook en daarom is er ook een docent van Aventus van de richting Hout en meubel aangesloten bij dit designteam. Zo wordt tussen instellingen en opleidingen samengewerkt aan het vraagstuk. De praktijkvraag is: hoe kunnen we studenten weer activeren voor de online lessen? Wat vraagt dit van de zelfregulatie van studenten?

Wat doet het designteam?

Het designteam stelt een werkhypothese op die het vraagstuk smaller en concreter maakt. De docenten van het designteam voeren gesprekken met hun studenten om op te halen wat voor studenten succesvolle online lessen zijn. Daarmee probeert het designteam te achterhalen wat ervoor zorgt dat een student zich actief inzet tijdens een les. Daarnaast wordt in de literatuur verkend welk docenthandelen eigenaarschap en betrokkenheid van studenten vergroot en hoe dit zich verhoudt tot de zelfregulatievaardigheden van studenten. Op basis van alle input kunnen ontwerpeisen voor het te ontwikkelen ict-rijke leerarrangement worden opgesteld.

Dit designteam maakt deel uit van de MBO Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd leren met ict.