Zelfregulatie bij blended onderwijs stimuleren bij Rijn IJssel

Wat is de vraag van Rijn IJssel?

Rijn IJssel participeert in de MBO Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd leren met ict. In een vorige ronde heeft een designteam van Rijn IJssel zich verdiept in het versterken van zelfregulatie van studenten in een context van afstandsonderwijs. Daarbij is studiemateriaal van de Universiteit Maastricht, waarmee studenten aan hun zelfregulatievaardigheden kunnen werken, aangepast naar de mbo-context. Het nieuwe designteam wil op basis van de inzichten en bevindingen van het voorgaande designteam verder werken aan een ict-rijk leerarrangement zelfregulatie dat voor alle studenten binnen Rijn IJssel inzetbaar is, waarbij er kan worden gedifferentieerd naar niveau en type student (bijv. de manier waarop je studenten benadert; via ‘gevoel’ of ‘verstand’). Daarbij wil men ook aandacht besteden aan ‘nazorg’: hoe kun je blijven ondersteunen op afstand? De context van het leerarrangement is blended onderwijs, passend bij de ambities van Rijn IJssel.

Wat doet het designteam?

Het designteam is zich verder gaan verdiepen in relevante concepten, voortbordurend op wat in het vorige designteam is Het designteam is zich verder gaan verdiepen in relevante concepten, voortbordurend op wat in het vorige designteam is gevonden. Het onderwerp zelfregulatie wordt opnieuw verdiept, met daarbij onder andere aandacht voor de perceptie van studenten en docenten op (het belang van) zelfregulatie. De werkhypothese is bijgewerkt en de focus is aangescherpt: het designteam richt zich op het ondersteunen en bevorderen van zelfregulatie, zowel in de fysieke als de online onderwijscontext. Het team doet verder onderzoek naar de zelfregulatie van studenten en naar mogelijke ict-toepassingen om zelfregulatie te ondersteunen en versterken. Zo is er een spel uitgeprobeerd waarbij onderwijs blended ontworpen kan worden. Alle informatiebronnen bij elkaar, inclusief de bronnen van het voorafgaande designteam, zijn meegenomen bij het opstellen van  ontwerpeisen. De focus is nu om binnen het bestaande studentbegeleidings- en informatiesysteem van Rijn IJssel (SBIS) een ontwerp te maken waarbij een student een vak doorloopt en daarbij expliciet meegenomen wordt in het reguleren van het leerproces daarbij.

Bekijk een video van het proces en product van dit designteam.

Dit iXperiumdesignteam maakt deel uit van de MBO Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd leren met ict.