Zelfregulerende vaardigheden van studenten bij Mediacollege Amsterdam

Wat was de vraag van Mediacollege Amsterdam?

Mediacollege Amsterdam participeert in de Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd leren met ict. Er wordt van mbo-studenten verwacht dat zij kunnen plannen en reflecteren en dat zij een goede inschatting kunnen maken van hun eigen competenties. In de praktijk blijkt echter vaak dat studenten hun competenties niet goed kunnen inschatten (te hoog of juist te laag). Hierdoor kunnen ze ook hun eigen leerproces niet goed reguleren. Het iXperiumdesignteam van het Mediacollege onderzoekt daarom wat de student nodig heeft om regie te voeren op het eigen leerproces, hoe de student kan leren om te plannen en reflecteren op de eigen ontwikkeling en welke ict-tools daarbij ingezet kunnen worden.

Wat heeft het designteam gedaan?

Om het probleem verder te verkennen is er literatuuronderzoek gedaan naar het onderwerp. Op basis hiervan is een enquête uitgezet onder studenten. Een belangrijk inzicht hieruit was dat studenten vooral baat hebben bij gesprekken over hun ontwikkeling met de docent. Ze hebben hulp nodig bij het bedenken wat een vaardigheid betekent voor hen en op welke manieren ze deze vaardigheden kunnen ontwikkelen. Deze en andere resultaten uit de vragenlijst zijn door het team omgezet naar ontwerpeisen:

  • Studenten hebben behoefte aan overzicht met deadlines op één plek.
  • Leerdoelen en opdrachteisen moeten duidelijk zijn voor de student.
  • De student heeft ondersteuning nodig van de docent bij het vaststellen of doelen behaald zijn, bij planning maken en reflecteren.
  • De student wil duidelijkheid over wanneer een doel of opdracht is behaald.

Wat heeft het designteam opgeleverd?

Mediacollege maakte al bij sommige opleidingen gebruik van Leermeter van Educator, een softwareprogramma waarin de bekwaamheidscompetentie-ontwikkeling van studenten centraal staat. Ze richten zich binnen dit programma op het onderdeel ‘zelfregulering’. Als eerste stap zijn de SLO-vaardigheden met gedefinieerde rubrics vertaald naar omschrijvingen die voor mbo-studenten beter te begrijpen zijn. Vervolgens richtte het team zich op de mogelijkheden om de studenten met behulp van gamificatie te motiveren om aan de competenties te werken de ontwikkeling bij te houden in Leermeter. Daarnaast heeft het designteam ervoor gezorgd dat alumni filmpjes maken waarin ze uitleggen waarom een bepaalde metacognitieve vaardigheid voor hun stage of werk belangrijk is. Op deze manier krijgen studenten beeld van het belang van de vaardigheid voor hun eigen (studie)loopbaan.

De docenten van het designteam hebben meer inzicht gekregen in zelfregulatie: wat het inhoudt en de rol die zijzelf daarbij spelen. ‘Zelfgestuurd leren kun je niet zelfgestuurd leren’, zoals het team het verwoordde. Ook is binnen de school een meer multidisciplinaire samenwerking centraal komen staan, zoals een betere afstemming tussen de ict-afdeling en de docenten.

Er is voortgebouwd op de inzichten in een vervolgdesignteam.

Dit designteam maakt onderdeel uit van de Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd leren met ict MBO.