Zelfregulerende vaardigheden van studenten bij Mediacollege Amsterdam

Wat is de vraag van Mediacollege Amsterdam?

Mediacollege Amsterdam participeert in de Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd leren met ict. Er wordt van mbo-studenten verwacht dat zij kunnen plannen en reflecteren en dat zij een goede inschatting kunnen maken van hun eigen competenties. In de praktijk blijkt echter vaak dat studenten hun competenties niet goed kunnen inschatten (te hoog of juist te laag). Hierdoor kunnen ze ook hun eigen leerproces niet goed reguleren. Het iXperium designteam van het Mediacollege onderzoekt daarom wat de student nodig heeft om regie te voeren op het eigen leerproces, hoe de student kan leren om te plannen en reflecteren op de eigen ontwikkeling en welke ict-tools daarbij ingezet kunnen worden.

Wat doet het designteam?

Om het probleem verder te verkennen is er literatuuronderzoek gedaan naar het onderwerp. Op basis hiervan is een enquête uitgezet onder studenten. Dit geeft input voor het opstellen van de ontwerpeisen van het te ontwikkelen ict-rijke leerarrangement.

Mediacollege maakte al bij sommige opleidingen gebruik van Leermeter van Educator, een softwareprogramma waarin de bekwaamheids- competentieontwikkeling van studenten centraal staat. Ze richten zich binnen dit programma op het onderdeel ‘zelfregulering’. Als eerste stap zijn de SLO-vaardigheden met gedefinieerde rubrics vertaald naar omschrijvingen die voor mbo-studenten beter te begrijpen zijn. Deze vertalingen worden als experiment uitgezet onder studenten. Vervolgens richt het team zich op de mogelijkheden om de studenten met behulp van gamificatie te motiveren om aan de competenties te werken de ontwikkeling bij te houden in Leermeter. Studenten zullen op een speelse manier bezig zijn met het ontwikkelen van competenties die belangrijk zijn voor het succesvol  afronden van de studie.

Dit designteam maakt onderdeel uit van de Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd leren met ict MBO.