e-learning Borgen zorgtechnologie – sturen op projecten vanuit het management

Voordat zorg- en welzijnsinstellingen een zorgtechnologie definitief aanschaffen wordt ermee geëxperimenteerd, meestal in een project. Bovendien wordt implementatie in de organisatie vaak gedaan in de vorm van een project. Hoe stuur je vanuit management en opdrachtgeverschap op projecten? Wil je een project sturen/leiden? Wil je dat het management in de juiste rol zit? Wil je een goede business case opstellen om het management mee te laten sturen en om jouw project geaccordeerd te
krijgen? Volg dan deze e-learning.

Je krijgt in deze e-learning inzicht in het volgende:

  • welke rol het management heeft en welke rol de projectleider heeft;
  • uit welke bestanddelen een business case bestaat;
  • wat de belangrijkste facetten zijn waarmee je rekening moet houden tijdens zorgtechnologie projecten;
  • wat succes- en faalfactoren zijn van zorgtechnologie-projecten en
  • hoe je communiceert over jouw project met stakeholders.

Voor wie?

Managers en opdrachtgevers die sturing geven aan projecten, projectleiders en projectleden, medewerkers van innovatieafdelingen, informatiemanagers of ICT-experts die aan projecten werken.

De e-learning is op post-HBO niveau.

Deze e-learnings worden mogelijk gemaakt door de branche Verpleging en Verzorging in Midden-Gelderland. Ze zijn ontstaan vanuit maatschappelijke gelden. De e-learnings zijn vanuit iXperium Health ontwikkeld door HAN University of Applied Sciences en gefaciliteerd door WZW (werkgeversvereniging Zorg en Welzijn) en de Zorgalliantie (kennis- en leernetwerk). Je kunt de e-learnings kosteloos doorlopen en inzetten voor professionals in de sector Zorg en Welzijn.

Volg ook de andere e-learnings

Introductie E-learning Zorgtechnologie
Zorgtechnologie verweven in beleid
Van experiment naar implementatie

Tip: doe ook de implementatiescan

Wil je technologie gaan toepassen in je praktijk in de zorg? Gebruik dan vanaf de eerste stap de implementatiescan. Zo kun je al vanaf de eerste experimenten nadenken over implementatievragen die je later in het proces tegenkomt.

Lees verder over de implementatiescan