Competenties en gedragsindicatoren onderwijs met ict voor docenten

Het Raamwerk docentcompetenties onderwijs met ict voor het hoger onderwijs is in 2021 ontwikkeld in opdracht van de zone Docentprofessionalisering van het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT. Dit raamwerk beschrijft de relevante docentcompetenties bij het vormgeven van onderwijs dat maatwerk en flexibilisering mogelijk maakt met behulp van ict en dat aansluit bij de steeds veranderende samenleving. Deze gedragsindicatorenset is gevalideerd in gesprekken met interne en externe experts en praktijkvertegenwoordigers.

De gedragsindicatoren beschrijven voorbeelden van aantoonbaar, concreet gedrag waarmee docenten in alle onderwijssectoren kunnen laten zien dat zij de competenties uit het raamwerk beheersen. Een gedragsindicator geeft daarmee antwoord op de vraag: wat moet je zien of horen om te herkennen dat iemand bepaalde competenties beheerst? De duidelijke, objectief waarneembare gedragsindicatoren bieden docenten en beoordelaars de mogelijkheid om de ontwikkeling van de persoon in kwestie op detailniveau inzichtelijk te maken en brengen in beeld in hoeverre hij of zij het concrete gedrag vertoont dat aansluit bij de beheersing van de competenties.