De didactiek van Peergrade

Hoewel het geven van formatieve feedback van belang is om het leren van studenten te verbeteren, is het niet eenvoudig om dit op effectieve wijze te doen. Docenten geven bijvoorbeeld al snel te veel feedback of geven dit pas aan het eind van het leerproces, waardoor de student de feedback niet langer gebruikt. Peerfeedback, waarbij studenten elkaar systematisch feedback geven op tussentijdse producten, heeft diverse voordelen voor het leren van studenten en zou als alternatief voor de formatieve feedback van docenten vaker ingezet kunnen worden. Anneke Smits en Marianne Lok onderzochten in dit kader het gebruik van Peergrade, een digitale tool voor het geven van peerfeedback. In dit artikel bespreken zij de didactische en technische aspecten die in beschouwing moeten worden genomen bij de implementatie van Peergrade in het onderwijs.

Deze externe publicatie is onderdeel van iXpact, een project dat als doel heeft om aanwezige kennis sectordoorsnijdend (po, vo, mbo, hbo) te bundelen, te verbinden en verder uit te bouwen.