Professionaliseren

iXperium Health verzorgt voor alle partijen professionaliseringstrajecten.

Voor opleidingen op bachelor en masterniveau adviseren we bij de ontwikkeling van technologie in delen van het onderwijs. Onze ambassadeurs ontwikkelen samen met de specialisten uit de opleiding nieuw ict-rijk onderwijs waarin studenten uitgebreid kennis kunnen maken met ict en technologie.

Voor docenten ontwikkelen we op teamniveau professionaliseringstrajecten.

Professionals uit ons werkveld adviseren we over professionaliseringstrajecten die ondersteunend zijn aan de implementatie van technologie in zorg en welzijn. Hierbij kun je denken aan inspiratiesessies voor professionals, leertrajecten voor voorlopers binnen teams.

We verzorgen ook masterclasses voor leidinggevenden over de implementatie en borging van technologie. We ondersteunen bij de ontwikkeling van leertrajecten en maken waar mogelijk gebruik van reeds ontwikkelde opleidingsprogramma’s en instrumenten. Professionals kunnen bijvoorbeeld een zelfscan digitale vaardigheden doen. De scan brengt de digitale vaardigheden van professionals organisatiebreed in beeld wat de bewustwording op dit thema vergroot en aangrijpingspunten geeft voor het te starten leertraject.

E-learnings

In de zorg- en welzijnssector gaat veel aandacht uit naar pilots en experimenten van technologie. Om de implementatie en het gebruik van technologie door professionals in de dagelijkse praktijk te vergroten is er vanuit het management van organisaties meer aandacht nodig voor het thema ‘borging van technologie’. We zien in toenemende mate dat organisaties experimenteren met zorgtechnologie, maar dat dit nog niet vaak leidt tot een structurele inbedding in de werkprocessen van zorgverleners. Om de stap van experiment naar implementatie te bevorderen is er vanuit het management van organisaties meer aandacht nodig voor beleid, management van systemen, sturing op projecten en implementatie.

Samen met WZW ontwikkelde iXperium Health de masterclasses “Managerial borging van technologie in zorg en welzijn”. Op basis van deze masterclasses hebben we drie e-learning-modulen ontwikkeld. Iedereen kan de e-learning kostenloos volgen.

Implementatiescan

Wil je technologie gaan toepassen in je praktijk in de zorg? Gebruik dan vanaf de eerste stap de implementatiescan. Zo kun je al vanaf de eerste experimenten nadenken over implementatievragen die je later in het proces tegenkomt.

In veel sectoren zien we dat er bruikbare technologie wordt ontwikkeld en dat er experimenten zijn om te kijken hoe technologie bijvoorbeeld zorg, welzijn of onderwijs kan verbeteren. Maar het is vaak complex om zo’n technologie dan ook echt te implementeren in dagelijkse praktijk. Daar zijn verschillenden redenen voor. Soms is niet voldoende budget. Of medewerkers missen de kennis om de technologie in te zetten. Maar het belangrijkste is dat de organisatie zelf niet goed weet welke stappen je moet zetten als je technologie succesvol wilt implementeren. Om organisaties daar bij te helpen ontwikkelden we de implementatiescan.

Meer weten?

Wil je met jouw organisatie aan de slag? Neem dan contact op met ixperium.health@han.nl ixperium.health@han.nl.