Publicatie: kenmerken van digitale teksten in een vreemde taal

Manon Reiber is lerarenopleider en hoofddocent bij de Master Leraar Engels van de HAN. Zij doet daarnaast promotieonderzoek naar digitaal lezen in een vreemde taal. Er wordt namelijk steeds meer digitaal gelezen. Voor het schoolvak Engels betekent dit dat er een grote hoeveelheid aan authentiek leesmateriaal voorhanden is, waar dat eerder niet het geval was. Naast kansen, levert dit ook nieuwe uitdagingen op.

Een digitale leesomgeving stelt andere en soms ook hogere eisen aan de leesvaardigheid. Samen met docenten Engels uit het voortgezet onderwijs wil Manon Reiber leren begrijpen hoe juist die digitale leesomgeving ingezet kan worden om de hogere-orde-leesvaardigheid van leerlingen te vergroten.

Het eerste artikel in het kader van het promotietraject van Manon Reiber is gepubliceerd. In het artikel zijn de relevante kenmerken in beeld gebracht, die een rol spelen bij de leesvaardigheid van digitale teksten in een vreemde taal. Hiervoor zijn 31 wetenschappelijke publicaties bestudeerd in een systematische literatuurreview. Deze kenmerken vormen een goede basis voor haar vervolgonderzoek.

Video

Bekijk deze korte animatie om meer te ontdekken over de het eerste artikel en de relevante kenmerken:

Interview

Manon Reiber vertelt in dit interview over haar promotieonderzoek, de aanleiding en het belang ervan en de publicatie van haar eerste artikel.

Artikel

Lees het artikel (open access).

Reiber, M., Kral, M., & Meijer, P.C. (2021). Digital reading in a second or foreign language: A systematic literature review. Computers & Education, 163.

Promotieonderzoek

Promotor: prof. dr. Paulien Meijer, Hoogleraar Teacher Learning, Radboud Docentenacademie.
Dagelijks begeleider en copromotor: dr. Marijke Kral, Lector Leren met ICT, HAN.

Meer informatie over het promotieonderzoek van Manon.