Opening a window into the future of reading – Manon Reiber

Manon Reiber, lerarenopleider bij de Master Leraar Engels, promoveert bij het iXperium/CoE met haar onderzoek: Opening a window into the future of reading.

Er wordt steeds meer digitaal gelezen. Voor het schoolvak Engels betekent dit dat er een grote hoeveelheid aan authentiek leesmateriaal voorhanden is, waar dat eerder niet het geval was. Naast kansen, levert dit ook nieuwe uitdagingen op. Een digitale leesomgeving stelt andere en soms ook hogere eisen aan de leesvaardigheid. Samen met docenten Engels uit het voortgezet onderwijs willen we leren begrijpen hoe juist die digitale leesomgeving ingezet kan worden om de hogere-orde-leesvaardigheid van leerlingen te vergroten. Het onderzoek richt zich nadrukkelijk op de rol die kennis en opvattingen van docenten Engels hierbij spelen.
Een deel van het onderzoek is inmiddels al uitgevoerd in de praktijk. Hiervoor zijn op een aantal scholen iXperium designteams ingericht. De docenten binnen deze teams hebben met elkaar een aantal lessenseries ontwikkeld, gericht op het bevorderen van de hogere-orde leesvaardigheid. De lessen werden vervolgens geobserveerd, geƫvalueerd, en her-ontworpen door de teamleden, waarbij de focus lag op het het leren van de leerlingen. De docenten onderzochten zo in hun eigen praktijk wat werkte voor wie, hoe en waarom.

Promotor: Professor Dr Paulien Meijer, Hoogleraar Teacher Learning, Radboud Docentenacademie. Dagelijks begeleider en copromotor: Dr Marijke Kral, Lector Leren met ICT, HAN.

Publicaties van het promotietraject Opening a window into the future of reading worden op deze pagina geplaatst.

Meer weten?

Neem contact op met Manon Reiber, lerarenopleider Engels: manon.reiber@han.nl