Opening a window into the future of reading – Manon Reiber

Manon Reiber, lerarenopleider bij de Master Leraar Engels, promoveert bij het iXperium Centre of Expertise met haar onderzoek: Opening a window into the future of reading.

Er wordt steeds meer digitaal gelezen. Voor het schoolvak Engels betekent dit dat er een grote hoeveelheid aan authentiek leesmateriaal voorhanden is, waar dat eerder niet het geval was. Naast kansen, levert dit ook nieuwe uitdagingen op. Een digitale leesomgeving stelt andere en soms ook hogere eisen aan de leesvaardigheid. Samen met docenten Engels uit het voortgezet onderwijs willen we leren begrijpen hoe juist die digitale leesomgeving ingezet kan worden om de hogere-orde-leesvaardigheid van leerlingen te vergroten. Het onderzoek is nadrukkelijk gericht op de rol die kennis en opvattingen van docenten Engels hierbij spelen.

Een deel van het onderzoek is inmiddels al uitgevoerd in de praktijk. Hiervoor zijn op een aantal scholen iXperiumdesignteams ingericht. De docenten binnen deze teams hebben met elkaar een aantal lessenseries ontwikkeld, gericht op het bevorderen van de hogere-ordeleesvaardigheid. De lessen zijn vervolgens geobserveerd, geëvalueerd, en herontworpen door de teamleden, waarbij de focus lag op het het leren van de leerlingen. De docenten onderzochten zo in hun eigen praktijk wat werkte voor wie, hoe en waarom.

Promotor: prof. dr. Paulien Meijer, Hoogleraar Teacher Learning, Radboud Docentenacademie.
Dagelijks begeleider en copromotor: dr. Marijke Kral, Lector Leren met ICT, HAN.

Interview

In dit interview vertelt Manon Reiber over haar onderzoek en hoe dit heeft geleid tot de publicatie van het eerste artikel.

Publicaties

Het eerste artikel gaat over relevante kenmerken van digitaal lezen in een vreemde taal via een systematische literatuurreview. Het artikel is gepubliceerd in Computers & Education. Lees het artikel.

Reiber, M., Kral, M., & Meijer, P.C. (2021). ‘Digital reading in a second or foreign language: A systematic literature review’. Computers & Education, 163.

iXperiumdesignteams

In de iXperiumdesignteams ontwerpen leraren, lerarenopleiders, onderzoekers, ict-experts en studenten samen ict-rijke leerarrangementen. Deze iXperiumdesignteams werkten mee aan het promotieonderzoek:

Bevorderen van hoge-ordelees-vaardigheid Engels met inzet van een digitale leesomgeving – Het Norbertus Gertrudis College

Hogere-ordelees-vaardigheid Engels in en voor een digitale leesomgeving – Maaswaal College / Notre Dame des Anges

Meer weten?

Neem contact op met Manon Reiber, lerarenopleider Engels: manon.reiber@han.nl