Opbrengsten spelsimulatie iXpeditie maatwerk

Het iXperium Centre of Expertise Leren met ict ontwikkelde de spelsimulatie iXpeditie Maatwerk. Het doel van deze game is ‘Het krijgen van inzicht in hoe je maatwerk met ict op school kunt vormgegeven en welke organisatieaspecten hierbij van belang zijn’.

De spelsimulatie iXpeditie Maatwerk kun je inzetten als start voor een ontwerptraject op school naar gepersonaliseerd leren, waarbij de leerling meer zelfregie heeft en er sprake is van differentiatie in onderwijsaanbod en aanpak.

In de publicatie opbrengsten iXpeditie maatwerk beschrijven we de eerste opbrengsten van de spelsimulatie en wordt duidelijk hoe scholen in het primair onderwijs de spelsimulatie iXpeditie Maatwerk inzetten als start van een ontwikkeltraject richting gepersonaliseerd leren met ict. De publicatie bevat de ervaringen van drie scholen voor primair onderwijs die de spelsimulatie in schooljaar 2018-2019 hebben gespeeld.

Met deze publicatie krijgen scholen zicht op wat er gebeurt tijdens het spelen van de spelsimulatie, hoe teams van leraren dit ervaren en welke opbrengsten het heeft volgens leraren en directeuren.

iXpeditie Maatwerk zelf spelen

Wil je de game zelf spelen dan kan dat. Als je medewerker bent van een van onze partnerbesturen dan kun je een spelsessie bij iXperium Arnhem of iXperium Nijmegen reserveren. Wij regelen dan zowel de gecertificeerde spelleider als alle materialen die je nodig hebt. Kijk voor mee informatie op ixpeditie-maatwerk-zelf-spelen