Student Jochem doet onderzoek voor iXperiumdesignteam

Tussen september 2020 en januari 2021 liep Jochem, derdejaarsstudent bij HAN Pabo, stage op de Pieter de Jongschool. Deze school participeert in de onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd leren met ict in het primair onderwijs. Het was dan ook logisch voor Jochem om het onderzoek wat hij deed voor zijn stage aan te laten sluiten bij het onderzoek van het iXperiumdesignteam van de school in de onderzoekswerkplaats.

Gepersonaliseerd leren in rekenonderwijs

Het iXperiumdesignteam van de Pieter de Jongschool doet onderzoek hoe ze het rekenonderwijs beter kunnen afstemmen op verschillen tussen leerlingen en hoe ze leerlingen meer regie kunnen geven op hun eigen leerproces. Het designteam heeft inmiddels een werkwijze opgesteld voor het werken met doelenboekjes waarmee leerlingen meer inzicht krijgen in hun leerdoelen. Jochem deed onderzoek hoe de leerlingen van groep 5 tot en met 8 het doelenboekje gebruiken.

Werken met een doelenboekje

Uit het onderzoek bleek dat de leerlingen het prettig vonden om met het doelenboekje te werken. De leerlingen van groepen 7 en 8 gebruikten het vaker en konden ook goed uitleggen wat ze aan het doelenboekje hebben. Jochem merkte wel dat leerlingen het nog lastig vinden om het doelenboekje echt voor zichzelf in te vullen. Het voelt soms nog alsof ze door middel van het boekje aan hun leraar duidelijk maken waar ze staan en wat ze doen in plaats van dat ze het idee hebben dat het doelenboekje hun inzicht geeft in hun eigen leerproces. Niet alle leerlingen van alle groepen konden meteen goed uit de voeten met het doelenboekje. Jochem gaf als advies aan de school om steeds bij alle leerlingen aandacht te besteden aan het doelenboekje, dan weten leerlingen hoe ze het doelenboekje kunnen gebruiken.

Jochem vond het heel interessant om betrokken te zijn bij het onderzoek van het iXperiumdesignteam. En ook de werkwijze met het doelenboekje spreekt hem aan. Hij is van plan om zoiets in de toekomst ook in te zetten in zijn eigen klas.