iXpod: In de beleving leer je meer

Jeroen de Graauw is docent bij het Graafschap College. Deze maand is hij gecertificeerd als procesbegeleider van een iXperiumdesignteam. Jeroen werkte afgelopen jaar in een iXperiumdesignteam aan de vraag in welke mate belevingsgericht leren met inzet van nieuwe technologie positief kan bijdragen aan de motivatie van studenten en het leerrendement.

Betekenisvol onderwijs door helder beroepsbeeld

Emmy de Koning werkte met haar team in een iXperiumdesignteam aan de praktijkvraag hoe opdrachten in de beroepsgerichte vakken voor de eerstejaars BOL-studenten Zorg en Welzijn betekenisvol(ler) kunnen worden gemaakt.

Betekenisvol leren met devices

Steeds meer scholen maken gebruik van devices om hun onderwijs te ondersteunen. Deze worden veelvuldig gebruikt om te oefenen, automatiseren en te verwerken. Ook bij ons was dit niet veel anders. Dit basisgebruik is mooi, maar er is nog zoveel meer mogelijk om het onderwijs te verrijken.