Laden Agenda

Agenda

  • Dit evenement is voorbij.

Online Meetup “Van goed idee naar implementatie. Duurzaam innoveren, hoe doe je dat?”

woensdag 26 mei 2021 om 15:00 17:00

Ook nu het onderwijs veelal op afstand plaats vindt, staat de innovatie in het onderwijs niet stil. In verschillende samenwerkingsverbanden werken mbo’s samen met partners. Hierbij ontstaan mooie opbrengsten en wordt veel geleerd door deelnemers. Maar hoe breng je de opbrengst en het leerrendement verder in de organisaties?
De partners van de Gelderse Professionaliseringsagenda (GPA) en de MBO Onderzoekswerkplaats gepersonaliseerd leren met ict bundelden wederom hun krachten en organiseerden hun tweede gezamenlijke online meetup op 26 mei 2021.

Mirjam Koster Loek Nieuwenhuis Ben Geerdink John Schobben

De meetup werd geopend door Mirjam Koster (voorzitter college van bestuur van Graafschap College). Haar oproep aan de deelnemers was: “Het begint met de open mind en de nieuwsgierigheid: sta open voor nieuwe ideeën, dan pik je bruikbare mooie dingen op om toe te passen in je eigen praktijk”. Aansluitend gingen Loek Nieuwenhuis (lector van het kenniscentrum Kwaliteit van leren van de HAN) en Ben Geerdink (voorzitter college van bestuur van Rijn IJssel) onder leiding van John Schobben (practor Innovatiesucces in het mbo) met elkaar in gesprek over het implementeren van opbrengsten in het mbo. Zij benadrukten dat innovatie start met een goede vraag, je moet aan de voorkant nadenken over het waarom. Maar je bent er niet met alleen een goed idee, er is een lange weg te gaan tot aan de implementatie ervan. Er staat ons een nieuwe uitdaging te wachten na deze COVID-19-periode om het goede van deze periode te behouden. Maar innoveren moet je ook gewoon doen en je moet jezelf laten horen, zoals tijdens dit soort bijeenkomsten. Je kunt hieronder de publicatie Innoveren voor kwaliteit downloaden.


Aansluitend gingen de bijna 100 deelnemers in twee rondes met docenten van meer dan 10 designteams in gesprek over de vraagstukken op het gebied van gepersonaliseerd leren met ict waar ze mee bezig zijn.

De dag werd afgesloten met een korte terugblik door Karin Methorst (projectleider Gelderse Professionaliseringsagenda) en Pierre Gorissen (Associate Lector Leren met ict).

Karin Methorst Pierre Gorissen

Zij bedankten nogmaals de docenten voor hun bijdrage aan de dag. Daarbij was een breed scala aan onderwijsinnovaties gericht op studenten aan bod gekomen en ze spraken de hoop uit dat dit ook de beoogde professionalisering bij docenten ondersteunt. Het in stand houden van het innovatieproces tijdens het afgelopen jaar waarin al heel veel van docenten gevraagd werd, was wat hen betreft zeker geen vanzelfsprekendheid. De facilitering die de docenten krijgen en het gegeven dat ze werken aan uitdagingen die ook door henzelf als belangrijk ervaren worden, zijn heel belangrijk. De voorbeeldfunctie die leidinggevenden daarbij spelen moet niet onderschat worden. Implementatie van de producten die door designteams ontwikkeld worden gaat niet vanzelf, de onderzoekswerkplaats gaat daarom implementatieteams inzetten die dat traject begeleiden.

Meer weten over de sessies?

Hieronder zie je de beschrijvingen (en filmpjes) over de sessies (klik op de titel voor meer info!!) en in een aantal gevallen de presentatie die gebruikt is tijdens de sessie. Ook vind je er de contactinformatie van de sprekers. Wil je meer voorbeelden van producten / resultaten van iXperiumdesignteams zien, kijk dan op deze pagina.

Samenvatting:Hoe krijg (en houd) ik studenten gemotiveerd tijdens mijn lessen? Hoe kan ik ze echt laten samenwerken aan een opdracht? Tijdens deze sessie nemen we jullie mee in de wijze waarop wij deze vragen willen oplossen door game-elementen in het onderwijs in te brengen. Speel je met ons mee?  
Spreker(s):Eric van Bakel (eric.bakel@leijgraaf.nl
Salva de Nooijer (s.denooijer@curio.nl
Astrid Snel (a.snel@roc-nijmegen.nl
Inge Broekmans (inge.broekmans@leijgraaf.nl
Presentatie:Bekijk de presentatie 
Samenvatting:Tijdens deze sessie ga ik met je in gesprek over twee digitale tools die we binnen De Leijgraaf zelf hebben ontworpen: namelijk de www.reflectietoolbox.nl en www.pakjepodium.com   Ik ga je wat vertellen over de bruikbaarheid ervan voor onder andere de lessen loopbaanbegeleiding (LOB). Het uiteindelijke doel is dat zowel de studenten als de docenten geïnspireerd raken en dat de studenten uiteindelijk ‘gelukkige’ keuzes kunnen maken in hun eigen loopbaan en dat begint nou eenmaal bij zelfbewustzijn.    Verder ga ik je vertellen over de doorontwikkeling van beiden tools. Ook ben ik erg benieuwd naar de bruikbaarheid voor jou en de studenten binnen jouw onderwijs en of je eventueel tips hebt om beiden tools zo goed mogelijk in te kunnen zetten in de nabije toekomst.  
Spreker(s):Sanne van Uden (sanne.uden@leijgraaf.nl
Presentatie:Download presentatie 

Samenvatting:Hoe kun je als studieloopbaanbegeleider met studenten praten over abstracte dingen zoals “zelfregulatie”. Het designteam van het Mediacollege Amsterdam buigt zich over de vraag hoe een ict-toepassing (een elo, video) kan bijdragen aan de ontwikkeling van metacognitieve vaardigheden van studenten. Een van de resultaten is een video waarin een student zijn tips deelt voor een succesvolle stage. 
Spreker(s):Anne-Floor Brouwer, (a.brouwer@ma-web.nl)
Wouter van der Horst, (w.vanderhorst@ma-web.nl)
Karin Sieders, (k.sieders@ma-web.nl)
Presentatie:Download presentatie 
Samenvatting:Binnen het spel SummPro staat de student centraal en wordt de LOB-leeromgeving afgestemd op de leerdoelen, de leerinhoud en op de leeromgeving. Hierbij wordt de koppeling gemaakt met de visie op onderwijs van de organisatie, de drie functies van onderwijs en niet te vergeten de vijf loopbaancompetenties.
Spreker(s):Roos Kusters (kuro@summacollege.nl)
Senna Ramaekers
Samenvatting:Door robotisering verandert onze wereld enorm en dat heeft invloed op onze samenleving én op onze banen. Dit betekent dat wij onze studenten en leerlingen hierop moeten voorbereiden, maar hoe kan je onderwijs ontwikkelen waarin je exact weet waar de ontwikkelingen heen gaan. Je kan nu lesmateriaal ontwikkelen maar voordat het klaar is, is het achterhaald. Bij Helicon proberen we een milieu te ontwikkelen waarin het naar de toekomst kijken vanzelfsprekend is.
Spreker(s):Ingolf van Doorn (i.vandoorn@helicon.nl)
Ilse Jagers (i.jagers@helicon.nl)
Samenvatting:Wil jij je studenten meer in beweging krijgen? Met iBeacons verstopt in het schoolgebouw kun je studenten bewegend laten leren, bijvoorbeeld door middel van een navigatiespel maken. Je les wordt actiever en studenten enthousiaster. Wil je er meer over weten? Neem dan deel aan onze sessie?
Spreker(s):Benne Huisman
Joop van der Horst (j.vanderhorst@graafschapcollege.nl)
Samenvatting:Bij het aanbieden van de ideale blend in het onderwijs worden interactieve apps interessant. Maar hoe maak je als docent de juiste keuzes uit al die apps en hoe  duurzaam gaan we die kennis beheren: daar vertellen we over in onze workshop. En natuurlijk zijn we ook benieuwd naar jullie ervaringen en wensen. 
Spreker(s):Hannie van der Heijden (h.vanderheijden@aventus.nl
Presentatie:Bekijk de presentatie 
Samenvatting:Docenten verschillen in de manier waarop ze omgaan met afstandsonderwijs. Dit leidt tot verschillen in inzichten, ervaringen en leerbehoeften. Docenten hebben tijdens de workshop de tijd om met elkaar deze verschillende ervaringen uit te wisselen. Daarna kijken we wat dit betekent voor verdere professionalisering zodat opgedane kennis en vaardigheden ingezet kunnen worden in een blended leeromgeving.
Spreker(s):Carolien van Rens (carolien.vanrens@han.nl
Rianne Kooi (rianne.kooi@han.nl
Presentatie:Download presentatie als pdf (zonder audio, 429kB) 
Download presentatie als PowerPoint (mét audio, 5MB) 
Samenvatting:Op basis van examens besluiten of een student zijn diploma krijgt – kan dat niet anders? Leren(d) Kwalificeren kijkt met andere ogen en laat de ontwikkeling van de student voorop staan – weg met dat examen!
Spreker(s):Marieke Schipperijn (m.schipperijn@rijnijssel.nl
Presentatie:Download presentatie 
Samenvatting:Hoe kun je als student de regie hebben als je geen idee hebt waar je staat, laat staan waar je naar toe gaat? Dat was de vraag waarmee het designteam aan de slag ging. Visualisaties van beroepstaken geven studenten een beter beeld van de beroepstaken en het leerproces. Tijdens de sessie gaan we graag met jullie in gesprek over vervolgstappen en geschiktheid van werkvormen.
Spreker(s):Jacodien Alink (j.alink@rijnijssel.nl
Presentatie:Download presentatie 
Samenvatting:Hoe kan je empathie inzetten om betere beroepskrachten af te leveren? Tijdens deze sessie laten we je zien hoe het DT volgens de principes van diep leren en high impact learning that lasts, werkt aan een mixed-reality ervaring als start van een leerarrangement waarbij studenten en medewerkers handelingsbekwamer worden. 
Spreker(s):Gerard Reimink (g.reimink@rijnijssel.nl
Luc Kerklaan (luc.kerklaan@siza.nl)
Samenvatting:Hoe een wicked problem en een gedegen aanpak leiden tot een gedragen adviesnotitie. Door de onderzoeksmethodiek design thinking te gebruiken en een weloverwogen samenstelling van teamleden heeft de groep binnen de gegeven termijn een ontwerp voor een innovatieve nieuwe school weten neer te zetten. Graag gaan we met de workshopleden in gesprek over hun vragen en ervaringen met betrekking tot het inzetten van design thinking en het borgen van de opbrengsten in de organisatie.
Spreker(s):Albertien Vrieling (a.vrieling@rijnijssel.nl)
Ellen Leenaarts-Gunnewijk (ellen.gunnewijk@han.nl)
Samenvatting:Tijdens de corona pandemie is een groot deel van het onderwijs verschoven naar een online omgeving. Door online onderwijs is de druk op zelfregulatie toegenomen. In de afgelopen tijd is pijnlijk duidelijk geworden dat studenten moeite hebben om succesvol te reguleren. Studenten kiezen vaak voor leer- en planningsstrategieën die niet effectief gebleken zijn omdat deze de illusie geven dat we leren. Er is een duidelijke paradox tussen ervaren leren en werkelijk leren. Hoe kunnen we studenten hiervan bewust maken, zodat ze hun leren actiever gaan maken?
Spreker(s):Ilse Vos (i.vos@rijnijssel.nl)
Renske Willems (renske.willems@rijnijssel.nl)
Samenvatting:Nieuwe technologieën bieden veel mogelijkheden bij onderwijsinnovatie. Leren lesgeven met ICT is en wordt steeds belangrijker. Hierbij hoort het professionaliseren van docenten. Hiervoor worden en kunnen “learning labs” wordt opgezet. Wat “learning labs” zijn, hoe je je inricht, wat je er mee kunt en wat ook niet, komt in deze sessie aan de orde.
Spreker(s):Harry Brink (h.brink@graafschapcollege.nl)
Tanja van Grinsven (Tanja.vanGrinsven@han.nl)
Samenvatting:Het onderwijs van de sector Zorg & Welzijn van Aventus wordt opnieuw vormgegeven n.a.v. een vernieuwde onderwijsvisie. Hiervoor zijn designteams opgericht om dit onderwijs te innoveren en ontwikkelen. Wij, Joanne Drost en Carolien Harleman, zijn de blended coaches van deze sector en als expert aanwezig bij deze designteams.  
Spreker(s):Joanne Drost (j.drost@aventus.nl)
Carolien Charleman (c.harleman@aventus.nl)
Presentatie:Download presentatie 
Klik op de afbeelding om de PowToon te bekijken (opent in nieuw tabblad!)

De meetup werd mogelijk gemaakt door:

Met ondersteuning door Het Consortium voor Innovatie