Digi- en datavaardige professionals bij Academie Business en Communicatie

Volgende week komen de studenten weer terug op de campus. Deze week starten de meeste academies hun studiejaar met een bijeenkomst voor medewerkers. Bij de Academie Business en Communicatie stond de start van het studiejaar in het teken van een van de doelen uit het koersplan van de HAN: studenten en medewerkers ontwikkelen zich tot digi- en datavaardige professionals.

Maar wat houdt dat dan in? Wat verwachten we van onze medewerkers en studenten? Wanneer ben digi- of datavaardig? En hoe weet je dan waarin je je als docent verder moet ontwikkelen? Na een korte intro over het HAN Koersbeeld en academieplan kregen de medewerkers informatie over het HAN-brede programma Open Digital Horizons. Daarna konden ze meedoen aan twee workshops naar keuze. Aansluitend gingen ze met elkaar in gesprek hoe ze als teams de ontwikkeling vorm willen geven.

HAN Open Digital Horizons

Karin van Weegen, projectleider van HAN Open Digital Horizons gaf toelichting op dit programma. Alle academies hebben op basis van de resultaten uit de monitor Leren met ict uit 2020 ambitieplannen gemaakt voor de professionalisering van docenten, ondersteuners, leidinggevenden en studenten.

Op HAN Academy vind je een breed aanbod van professionaliseringstrajecten voor medewerkers. Op de site Leren en werken met ict vind je alle informatie over facilitering, ondersteuning, kennisdeling en professionalisering. Hier vind je ook uitgebreide informatie over het programma HAN Open Digital Horizons.

Afgelopen studiejaar is er landelijk een set competenties ontwikkeld die docenten in het hbo richting geven als ze aan de slag gaan met hun eigen professionalisering op het gebied van leren met ict.

Leren en werken met ict

De maatschappij verandert, vakgebieden veranderen en onderwijs verandert. Waar kan ict of technologie het onderwijs verbeteren? Dat is de vraag waar we ons de komende jaren actief mee bezighouden. De komende jaren gaan docenten, leidinggevenden, ondersteuners en studenten zelf aan de slag om ander onderwijs te ontwikkelen. Hiervoor zijn de landelijk vastgestelde docentcompetenties leidraad. En iedere opleiding bepaalt welke competenties medewerkers en studenten in het betreffende vakgebied nodig hebben.

Visie op onderwijs

Belangrijk is dat je als docent, leidinggevende of ondersteuner weet wat je visie is op onderwijs. Wat wil je bereiken met je onderwijs? Waar gaat het goed en waar kan het beter? Hoe maak je een goeie blend in je onderwijs? En wat wil en kun je blijven aanbieden als plaats- en tijd-onafhankelijk onderwijs en wanneer wil je dat studenten op locatie zijn? En hoe los je het dan op als een deel van de studenten niet aanwezig kan zijn (bv omdat ze in quarantaine zijn).

Tijdens de studiemiddag kunnen de medewerkers kiezen uit een breed palet aan workshops: kennisclips maken, digitaal toetsen, AVG en privacy, Blended leren, Digitale onderwijstools, werkdruk verlagen, Osiris toegelicht, Visueel communiceren, Onderzoek en ict, VR in onderwijs.

VR in onderwijs

Ik deed mee met twee workshops: VR in onderwijs en Blended leren. Bij de sessie over VR vertelde Jochem Hiddink van iXperium Nijmegen over het verschil tussen VR, AR en XR. Met behulp van VR kun je studenten een sterke ervaring geven. Ook kun je vaardigheden oefenen die je in de werkelijkheid niet zomaar kunt oefenen. Als je bijvoorbeeld studenten een winkel wilt laten observeren kan dat makkelijk, maar als je met vierhonderd studenten in een supermarkt komt maak je geen vrienden. En bijvoorbeeld in de zorg is het al helemaal lastig of onmogelijk om studenten te laten oefenen hoe je bijvoorbeeld communiceert met mensen of studenten laat ervaren wat het effect is van hun handelen

Jochem liet toepassingen zien waarbij je zelf virtuele content kunt maken en platforms waarmee je de content kunt delen. Er zijn veel manieren waarop je virtuele content kunt maken. Je kunt een bedrijf een virtuele omgeving en interactie laten maken. Dan is het wel belangrijk dat je zelf betrokken bent bij dat wat je studenten wilt laten leren. Maar je kunt met een 360-graden-foto- of filmcamera al snel content maken die goed bruikbaar is. Denk weer aan de supermarkt waar je studenten wilt laten observeren, dat kan heel goed met een 360-graden content. En die is snel zelf gemaakt. Delen kan via youtube. Het hoeft dus niet altijd moeilijk te zijn.

Zelf interactieve content maken

Maar als je wat meer interactie wilt hebben in je virtuele content dan is het handig dat je eerste bedenkt wat je studenten wilt laten doen, ervaren en leren. En daarna heb je een goed script nodig om te bepalen wat er dan gebeurt in de VR-beleving.
Jeroen de Graauw, docent bij het Graafschap College vertelde hoe hij met zijn iXperiumdesignteam een onderwijstoepassing ontwikkelde waarin studenten leren door te ervaren. Na uitgebreid onderzoek (wat willen we, wat weten we uit onderzoek, welke toepassingen zijn er al, wat willen we bereiken met het onderwijs en werkt dat dan ook) maakten ze met relatief eenvoudige middelen (360-film) een beleving waarin studenten kunnen zien en beleven wat het effect is van hun handelen. Ze oefenen verschillende situaties in de omgang met dementerende ouderen. Dat is iets wat je in praktijk natuurlijk niet zomaar kunt oefenen als student. De docenten van het Graafschapcollege maakten zelf een kamer in een verzorgingshuis na en filmden daar met figuranten de verschillenden situaties. Studenten die de toepassing spelen zijn in die ruimte waar iets gebeurt. Ze krijgen door middel van tekst de keuze uit wat ze kunnen doen. Als ze een optie kiezen dan beleven ze die in de virtuele wereld. Zo krijgen de studenten een beeld van een verzorgingshuis maar ook van mogelijke reacties op hun handelen van dementerende bewoners.

Lees meer over dit iXperiumdesignteam of luister de iXpod waarin Jeroen uitgebreid vertelt over de ontwikkeling van de VR-toepassing.

Zelf aan de slag met een iXperiumdesignteam?

Blended leren

Jesse van de Hulsbeek, trainer bij HAN Open Digital Horizons, verzorgde de workshop over Blended Leren. Bij Blended leren gaat het om “het optimaliseren en verrijken van studentgerichte leerervaringen, mogelijk gemaakt door harmonieuze integratie van verschillende activerende strategien, bereikt door de combinatie van fysieke interactie met ict.” Nou dat is een hele volzin! Wat bedoelen we dan? Het is geen hapklare oplossing hoe je onderwijs geeft of hoe je ict inzet. Het gaat om een ontwerpbenadering van je onderwijs. Zorg voor een goed doordacht ontwerp vanuit visie en leerprincipes. Maar dan heb je nog niets concreets. En het wil ook helemaal niet zeggen dat je dan overal maar ict moet inzetten. Als je een lessenserie start met een inspirerend en bevlogen hoorcollege dan is daar niets mis mee. Zet ict in daar waar het meerwaarde biedt. Redenen kunnen zijn dat je studenten wilt activeren, dan je de motivatie wilt verhogen, om tijd te besparen of om het leerrendement te verhogen.

Jesse gaf mooie voorbeelden hoe ict of technologie het onderwijs kan verrijken. Studenten en onderzoekers van de HAN ontwikkelde bijvoorbeeld babypop Marina waarmee studenten bij de opleiding Verpleegkunde kunnen oefenen hoe je een baby kunt reanimeren.

Een ander voorbeeld wat Jesse gaf ging over hoe je een groep studenten die sterk verschillen in voorkennis en ervaring met de Engelse taal toch als groep les kunt geven, zonder dat de sterke studenten steeds iets horen wat ze al kennen en de studenten die achterlopen dingen horen die ze nog niet snappen of kunnen. Met behulp van diagnostische toetsen werden de leerlingen in groepen verdeeld. Deels gingen de leerlingen zelf aan de slag met behulp van digitale media. En deels kregen ze uitleg van de docent op eigen niveau.
Een derde voorbeeld ging over onderwijs bij een van de opleidingen van de HAN waarbij de docent de studenten meer keuze wil geven. Bij colleges over branding kunnen studenten nu via flipgrid kiezen uit eigen subthema’s (waar ze eerst allemaal met dezelfde cases aan de slag gingen). Zowel de docent als studenten geven feedback op ingeleverde producten. Zo leren studenten van elkaar en is het ook behapbaar voor de docent.

Het laatste voorbeeld ging over studenten van de opleiding Commerciële Economie Innovation. Als studenten in quarantain zitten kunnen ze niet meedoen met de fysieke les. Hoe zorg je ervoor dat studenten die vanuit huis online meedoen zich toch betrokken voelen. Door de inzet van ict (studenten thuis waren via beeldverbinding te zien in het lokaal en de studenten op locatie waren ook te zien voor de student thuis), de manier waarop de docent les gaf en studenten thuis steeds actief betrok, door studenten die online meededen ook online te laten samenwerken en alle producten van werkgroepen steeds te laten zien was iedereen actief en betrokken.

Tips van Jesse

Begin klein, maak het niet meteen te ingewikkeld. Durf te experimenteren. Vind je het lastig om te bedenken hoe je moet starten? Vraag hulp? En kijk vooral ook op HAN Academy en ontdek welk professionaliseringsaanbod er is.

Ben je docent bij de HAN en wil je zelf ontdekken hoe ict of technologie je onderwijs kan verrijken neem dan contact op met Jesse. Hij en de andere trainers van HAN Open Digital Horizons kijken dan hoe ze je kunnen ondersteunen. Kijk zeker ook op HAN Leren en werken met ict. En maak actief gebruik van het teamskanaal leren en werken met ict (stel je vragen of help anderen met de kennis en ervaring die jij hebt).

En volg de ervaringsverhalen via berichten van iXperium Centre of Expertise Leren met ict op deze site, linkedIn, Facebook of twitter.