Meer over iXperiumdesignteams

iXperiumdesignteams worden samengesteld rond een onderwijskundig praktijkvraagstuk op het gebied van gepersonaliseerd leren met ict en/of ict-geletterdheid. De deelnemers zijn afkomstig uit diverse disciplines, zodat kennis en expertise vanuit onderwijs, opleiding en onderzoek en eventueel de beroepspraktijk samenkomen en elkaar versterken.

Samen onderzoekend ontwerpen

Een iXperiumdesignteam bestaat uit (minstens twee) leraren, een leraren)opleider van de betrokken (leraren)opleiding, een onderzoeker, een procesbegeleider, een ict-expert/mediamentor en inhoudelijke experts of praktijkexperts. De deelnemers werken samen op een onderzoekende, systematische en creatieve wijze toe naar een onderbouwd ontwerp. Deze methode duiden we aan met de term ‘onderzoekend ontwerpen’. Of je nou werkzaam bent in de vve, het po, het vo, het mbo of hbo: een iXperiumdesignteam is geschikt voor alle onderwijssectoren.

Tijdens het proces doorloopt een designteam de volgende fasen: het vooronderzoek (vraag verhelderen, verkennen en verzamelen, werkhypothese en ontwerpeisen opstellen), ontwerpen, experimenteren en evalueren en tot slot overdragen en delen. Deze fasen zijn hiernaast weergegeven in een animatie aan de hand van een flipperkast

Verloop van het proces

Een iXperiumdesignteam heeft doorgaans een looptijd van één jaar. Er zijn ongeveer 8-10 fysieke bijeenkomsten, of meer (kortere) online bijeenkomsten waarin alle deelnemers aan het iXperiumdesignteam gezamenlijk aan de slag gaan met de praktijkvraag. De tijdsbesteding beperkt zich niet alleen tot de designteambijeenkomsten. Ook daarbuiten ondernemen de deelnemers (met name de leraren) activiteiten binnen en buiten de eigen onderwijscontext en ter voorbereiding op de bijeenkomsten.

Wat levert deelname aan een iXperiumdesignteam op?

(Aankomend) leraar/docent

 • een ict-rijk leerarrangement voor leerlingen of studenten
 • kennis over onderzoeksmatig, evidence-informed ontwerpen
 • samen werken en ontwikkelen in een multidisciplinair team
 • creatief, outside-the-box denken
 • competenties voor leren en lesgeven met ict
 • inspiratie, nieuwe kennis en inzichten voor de eigen praktijk
 • voortrekkersrol naar collega’s

(Praktijk) deskundige

 • professionalisering (leren en lesgeven met ict en onderzoekend ontwerpen)
 • toepassing kennis en inzichten in curriculum of (beroeps)praktijk
 • werken aan verbinding tussen opleiding, onderzoek en onderwijs/praktijk

School / organisatie

 • vernieuwend onderwijs met ict dat past bij de eigen visie en ambitie
 • professionalisering van de deelnemende leraren
 • olievlekwerking: hele onderwijsteam wordt meegenomen

Onderwijsveld / kennisdomein

 • praktijkvoorbeelden
 • kennis over uitgewerkte en uitgeprobeerde leerarrangementen en prototypes
 • onderzoekspublicaties over de opbrengsten en ervaringen van iXperiumdesignteams
 • leergemeenschap op het gebied van leren met en over ict

Ook goed om te weten

Tijdsbesteding

Voor de leraren in een iXperiumdesignteam gaan we uit van een tijdsinvestering van minimaal 80 uur op jaarbasis. Dit komt neer op gemiddeld 2 uur per week. Er kunnen leraren van meerdere scholen (of afdelingen/opleidingen) in één designteam deelnemen.

Deelname studenten

Vanuit de betrokken (leraren)opleiding kunnen studenten worden betrokken. Bij het werven van studenten voor de (onderzoeks)vragen of opdrachten wordt de procedure van de betreffende opleiding gevolgd. De student wordt begeleid door de eigen opleiding.

Kennisdeling

De deelnemers aan de designteams delen kennis en ervaringen in community-events die door het iXperium worden georganiseerd. Na afronding van het designteam worden de ontwikkelde ict-rijke leerarrangementen, producten en onderzoeksrapportages openbaar gemaakt op deze site volgens de Creative Commons-licentie. De opbrengsten en ervaringen van de designteams worden ook gebruikt voor overkoepelend onderzoek door het iXperium.

Professionalisering procesbegeleiders en onderzoekers

Onderwijsprofessionals van deelnemende scholen en instellingen kunnen een training volgen om de rol van procesbegeleider of onderzoeker binnen de iXperiumdesignteams te vervullen. De training bestaat uit een combinatie van online ondersteunde zelfstudie en coaching, intervisiebijeenkomsten en on-the-job leren en begeleiding.

Gecertificeerde procesbegeleiders en onderzoekers

Inmiddels zijn er al diverse betrokkenen uit ons netwerk geslaagd voor de opleiding tot onderzoeker of procesbegeleider. Benieuwd naar wie dat zijn? Dat zie je op deze pagina.