Meld je aan voor de monitor Leren en lesgeven met ict mbo 2023

In 2022 hebben reeds 32 mbo-instellingen gebruikgemaakt van de monitor Leren en lesgeven met ict. In samenspraak met MBO Digitaal, het programma ‘Digitaal Bekwaam’ en het iXperium krijgen mbo-instellingen die nog niet hebben deelgenomen in 2023 alsnog de kans deel te nemen.

Met behulp van de monitor Leren en lesgeven met ict kunnen besturen inzicht krijgen in het gebruik van ict in het onderwijs en de competenties van leraren op het gebied van leren en lesgeven met ict. De monitor is een een online vragenlijst voor leraren waarin zij aangeven in hoeverre ze gebruikmaken van verschillende ict-toepassingen en in welke mate zij beschikken over de bijbehorende competenties. Ook beantwoorden zij vragen over professionalisering: in hoeverre ondernemen zij activiteiten op op het gebied van didactisch gebruik van ict? De basis voor de monitor Leren en lesgeven met ict zijn de competenties Leren en lesgeven met ict.

Wat levert deelname op?

De resultaten van de monitor worden op verschillende manieren teruggekoppeld om de bevindingen in de onderwijspraktijk te kunnen toepassen. Terugkoppeling vindt plaats aan de hand van:

  • Een online portal, waarin resultaten grafisch worden weergegeven en zowel binnen als tussen organisatielagen (locatie, sector, team) met elkaar vergeleken kunnen worden;
  • Een factsheet met de belangrijkste resultaten per instelling;
  • Een praatplaat die gebruikt kan worden voor het formuleren van ambities over ict in het onderwijs en de daarvoor benodigde professionalisering;
  • Een overkoepelend rapport met daarin de belangrijkste resultaten en aanbevelingen voor de mbo-sector (zie hier ter voorbeeld het rapport van 2022).

Nieuwsgierig naar wat deelname aan de monitor Leren en lesgeven met ict allemaal kan betekenen voor je organisatie? Bekijk dan onderstaande de video van het Mediacollege Amsterdam.

Aanmelden

De afname vindt begin april plaats. Wacht niet langer en meld je aan voor de monitor Leren en lesgeven met ict 2023.