Gepersonaliseerd leren in het rekenonderwijs bij ’t Vossenhol

Het designteam van het Vossenhol (SPOG) wil in haar onderwijs meer maatwerk leveren en aansluiten bij wat de maatschappij nu en in de toekomst van de leerlingen vraagt. Speerpunten daarin zijn verdergaande differentiatie in het aanbod en meer eigenaarschap bij leerlingen over hun eigen leerproces.

In verschillende leergebieden heeft de school al initiatieven genomen om differentiatie in het aanbod verder uit te bouwen, waarbij ook de grenzen van de jaarklas worden overschreden. Daarnaast heeft het team nadrukkelijk de intentie uitgesproken dat men de regie over het leerproces meer bij de leerling willen leggen. Bij OJW worden daar al eerste ervaringen mee op gedaan.

De school wil, in eerste instantie voor het leergebied rekenen, onderzoeken hoe onderwijs, waarin differentiatie en zelfsturing een centrale plaats innemen, kan worden vormgegeven. Daarmee wil de school een onderlegger voor gepersonaliseerd onderwijs uitwerken die ook kan dienen als basis voor het onderwijs van de school in de overige leergebieden.

Dit designteam maakt onderdeel uit van de Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd leren met ict PO.