Gepersonaliseerd leren met ict bij loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB) bij Summa College

Het doel van het ixperium designteam is het verbinden van de Summabrede kaders van loopbaanoriëntatie en begeleiding in relatie tot de opleidingen. Hoe zorg je er op een gepersonaliseerde manier voor dat iedere student klaar is voor het beroep van de toekomst en een brede blik ontwikkelt ten opzichte het werkveld?

Het designteam ontwikkelt een website voor studenten waar de verschillende onderdelen van LOB terugkomen (werkexploratie, kwaliteiten en motieven, netwerken, etc.). Studenten kunnen online zelf het onderdeel aanklikken dat zij willen bespreken. Per onderdeel staat er uitleg over wat het inhoud en staan er vragen om de student te helpen het gesprek voor te bereiden/uit te diepen. Naast deze website ontwikkelt het team ook een spel voor opleidingsteams. In dit spel worden teams aangezet om actief na te denken over manieren voor het personaliseren van LOB aan de hand van de verschillende aspecten van het curriculaire spinnenweb van SLO. Het Summabrede kader van LOB (visie op LOB) is hierin verwerkt. Het gesprek wordt gevoerd vanuit het perspectief van de student. De eerder genoemde website heeft hierin een plekje ter inspiratie. Het spel levert concrete wensen en een lijst met actiepunten op waarmee het team concreet aan de slag kan met het anders vormgeven van LOB.

Dit designteam maakt deel uit van de MBO Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd leren met ict.