Visualisatie van beroepstaken bij Rijn IJssel

Wat was de vraag van Rijn IJssel?

Rijn IJssel participeert in de Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd leren met ict. Studenten van de opleiding Helpende Zorg en Welzijn niveau 2 hebben in het eerste leerjaar niet altijd een duidelijk beeld van de inhoud van de opleiding en de beroepspraktijk. De huidige introductie van een leereenheid is heel ‘talig’ en dit sluit niet goed aan bij de achtergrond en niveau van de studenten. De verwachting van het iXperiumdesignteam was dat studenten meer gebaat zijn bij meer visuele ondersteuning.

Wat heeft het designteam gedaan?

Om dit te onderzoeken heeft het designteam een prototype gemaakt van een film, waarin de kennis, vaardigheid en attitude die horen bij het uitvoeren van dienstverlenende werkzaamheden in beeld wordt gebracht. De film wordt gebruikt bij de start van de leereenheid: het doel is de studenten een concreet beeld te geven van de beroepstaak, van de werkzaamheden die uitgevoerd kunnen worden en de beroepshouding die van hen wordt verwacht, op het juiste niveau. Dit helpt hen in het maken van keuzes in hun leerproces en leerdoelen: waar sta ik, wat kan ik al en waar ga ik op focussen?

Wat heeft het designteam opgeleverd?

Het designteam heeft ook een vraag gesteld aan de Kennisrotonde van NRO: Wat zijn ontwerpcriteria voor effectief educatief beeldmateriaal voor taalzwakke mbo-ers?

In een volgend designteam wordt het ontwikkelde prototype verder uitontwikkeld, getest en ingebed in een leerarrangement.

In gesprek met procesbegeleider Gerard Reimink

Dit designteam maakt deel uit van de MBO Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd leren met ict.