VR moet je doen! – De Leijgraaf

De Leijgraaf wilde graag meer doen met virtual reality in het onderwijs. Dit iXperiumdesignteam, waar ook docenten van Helicon MBO onderdeel van uitmaakten, heeft onder begeleiding van een onderzoeker van het iXperium de mogelijkheden een VR-tour (zowel het maken als de inzet) als didactische werkvorm onderzocht. Hierbij was ook aandacht voor de implementatie van VR als didactische werkvorm binnen de organisatie.

Bekijk de prezi presentatie en de video-opname van de presentatie (4 juli 2018).