VR moet je doen! – ROC de Leijgraaf

ROC de Leijgraaf wilde graag meer doen met virtual reality in het onderwijs. Dit iXperium designteam, waar ook docenten van Helicon MBO onderdeel van uitmaakten, heeft onder begeleiding van een onderzoeker van het iXperium/CoE de mogelijkheden een VR-tour (zowel het maken als de inzet) als didactische werkvorm onderzocht. Hierbij was ook aandacht voor de implementatie van VR als didactische werkvorm binnen de organisatie.

Bekijk de prezi presentatie en de video-opname van de presentatie (4 juli 2018).