Organisatie en randvoorwaarden iXperiumdesignteams

Samenstelling van een iXperiumdesignteam

iXperiumdesignteams zijn multidisciplinair samengesteld, zodat kennis en expertise vanuit onderwijs, opleiding en onderzoek en – waar mogelijk of relevant – de beroepspraktijk samenkomen en elkaar versterken. Een designteam bestaat daarom uit (minstens twee) leraren, een leraren)opleider van de betrokken (leraren)opleiding, een onderzoeker, een procesbegeleider, een ict-expert/mediamentor en inhoudelijke experts of praktijkexperts.

Looptijd

Een iXperiumdesignteam heeft doorgaans een looptijd van één jaar. Er zijn ongeveer 8-10 fysieke bijeenkomsten, of meer (kortere) online bijeenkomsten waarin alle deelnemers aan het iXperiumdesignteam gezamenlijk aan de slag gaan met de praktijkvraag. De tijdsbesteding beperkt zich niet alleen tot de designteambijeenkomsten. Ook daarbuiten ondernemen de deelnemers (met name de leraren) activiteiten binnen en buiten de eigen onderwijscontext en ter voorbereiding op de bijeenkomsten.

Tijdsbesteding

Voor de leraren in een iXperiumdesignteam gaan we uit van een tijdsinvestering van minimaal 80 uur op jaarbasis. Dit komt neer op gemiddeld 2 uur per week. Er kunnen leraren van meerdere scholen (of afdelingen/opleidingen) in één designteam deelnemen.

Deelname studenten

Vanuit de betrokken (leraren)opleiding kunnen studenten worden betrokken. Bij het werven van studenten voor de (onderzoeks)vragen of opdrachten wordt de procedure van de betreffende opleiding gevolgd. De student wordt begeleid door de eigen opleiding.

Kennisdeling

De deelnemers aan de designteams delen kennis en ervaringen in community events die door het iXperium worden georganiseerd. Na afronding van het designteam worden de ontwikkelde ict-rijke leerarrangementen, producten en onderzoeksrapportages openbaar gemaakt op deze site volgens de Creative Commons-licentie. De opbrengsten en ervaringen van de designteams worden ook gebruikt voor overkoepelend onderzoek door het iXperium.

Professionalisering procesbegeleiders en onderzoekers

Onderwijsprofessionals van deelnemende scholen en instellingen kunnen een training volgen om de rol van procesbegeleider of onderzoeker binnen de iXperiumdesignteams te vervullen. De training bestaat uit een combinatie van online ondersteunde zelfstudie en coaching, intervisiebijeenkomsten en on-the-job leren en begeleiding.

Meer informatie over beide professionaliseringstrajecten is hier te vinden.
Training voor procesbegeleider iXperiumdesignteam
Training voor onderzoeker iXperiumdesignteam

Gecertificeerde onderzoekers en procesbegeleiders

Inmiddels zijn er al diverse betrokkenen uit ons netwerk geslaagd voor de opleiding tot onderzoeker of procesbegeleider. Benieuwd naar wie dat zijn? Dat zie je op deze pagina.

Meer informatie

Bekijk de brochure over de iXperiumdesignteams of neem contact op met Daphne Ariaens, projectleider bij het iXperium.