Doorbraakproject Onderwijs & ict (NRO)

In het landelijke Doorbraakproject Onderwijs & ict werkten po en vo-scholen binnen tien leerlabs aan de ontwikkeling van gepersonaliseerd leren met ict. Zij voerden ieder een deelonderzoek uit naar hun eigen beoogde, gerealiseerde en ervaren interventie en de opbrengsten daarvan. Het iXperium CoE voerde drie deelonderzoeken uit.

Programmeren en Computational Thinking in po

Computational Thinking en daaraan gerelateerde onderwerpen zoals programmeren, algoritmisch redeneren en robotisering staan de laatste jaren in toenemende mate in de belangstelling binnen het onderwijs in Nederland en erbuiten. In dit onderzoek is gekeken op welke wijze een gepersonaliseerd leerarrangement rondom programmeren bijdraagt aan de Computational Thinking-vaardigheden en de motivatie met betrekking tot programmeren en technologie. De resultaten laten zien dat leerlingen na de programmeerlessen hogere computational thinking vaardigheden hadden dan ervoor. Naast de computational thinking vaardigheden ging ook de motivatie voor programmeren vooruit.

Gepersonaliseerd leren met ict op basisschool de Marke

In dit onderzoek werd de praktische vormgeving van gepersonaliseerd leren met ict bij basisschool De Marke onderzocht. Er werd hierbij rekening gehouden met de rol van zelfregulatie en motivatie van leerlingen. Uit het onderzoek blijkt dat het basisschool de Marke gelukt is om gepersonaliseerd leren met ict vorm te geven op een manier die werkt voor zowel leerlingen en leraren. De rekencoach die in het onderzoek werd ingezet komt tijdens de observaties en interviews over als een vakspecialist die het is gelukt om voor rekenen te komen tot een behoorlijke mate van gepersonaliseerd leren met ict. Leerlingen van de bovenbouw zijn tijdens de observaties geconcentreerd, actief en zelfstandig aan het werk of doen mee met de instructie. Naast de motivatie voor rekenen lijkt ook de mate van zelfregulatie redelijk hoog bij de leerlingen. Leerlingen werken aan hun eigen planning, monitoren daarbij deels zelf de voortgang en proberen zelf oplossingen te vinden als ze er tijdens het rekenwerk niet uitkomen.

Naar op maat leren met ict

Het doel van leren op maat is het maximaliseren van het potentieel van alle leerlingen door proactief leerervaringen te ontwerpen in antwoord op individuele behoeftes van leerlingen. De eisen en het niveau van de leeractiviteiten sluiten aan op de behoeften, interesses en capaciteiten van de individuele leerling. In dit onderzoek werd gekeken hoe maatwerk met ict wordt vormgegeven met de digitale middelen Snappet en Blinkstudio en welke effecten dit heeft op leerresultaten en motivatie. Uit het onderzoek blijkt dat Snappet grotendeels wordt ingezet zoals beoogd. De leraren ervaren de inzet van Snappet als positief. Het programma ondersteunt hen bij het bieden van maatwerk aan leerlingen en stelt hen in staat om beter in te spelen op leerbehoeften van leerlingen. Ook leerlingen geven aan dat werken met Snappet veel motiverend werkt door de directe feedback, en de duidelijkheid waar hun zwakke punten liggen. Blink wordt ingezet zoals beoogd door de leraren (maar niet bedoeld door het programma). De leraren zetten het in als een traditionele methode en gebruiken bepaalde onderdelen van Blink. Zowel leraren als leerlingen werken graag met Blink.