Succesvol onderzoekend ontwerpen in de iXperium Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd Leren met ict PO

In de iXperium Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd leren met ict PO werkten basisscholen van negen schoolbesturen in de regio Arnhem en Nijmegen, HAN Pabo en de Open Universiteit samen aan de vormgeving van gepersonaliseerd leren met ict in het primair onderwijs. Op verschillende niveaus leidde dit tot waardevolle opbrengsten. Samen met de geleerde lessen van vier jaar onderzoekend ontwerpen zijn deze onlangs gebundeld in een infographic.

In de iXperium Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd leren met ict PO (hierna: OWP PO) werkten leraren, lerarenopleiders en studenten van HAN Pabo, ict-experts en onderzoekers gedurende vier jaar intensief samen aan praktijk- en kennisontwikkeling. Zij deelden kennis en voorzagen elkaar van feedback tijdens gezamenlijke ontwikkelkringbijeenkomsten, waarbij ook leraren en schooldirecteuren van de buitenkring aanwezig waren. De samenwerking leidde tot mooie en duurzame resultaten op het niveau van de leerling, de leraar en de organisatie. Ook is binnen de OWP PO een ict-toets ontwikkeld waarmee de ict-vaardigheden van leerlingen gemeten kunnen worden.

De OWP PO is hiermee een goed voorbeeld van hoe samenwerken in de driehoek onderzoek, onderwijs en werkveld erg succesvol kan zijn.

Opbrengsten en geleerde lessen

De opbrengsten op drie niveaus (leerling, leraar en organisatie) vormen de basis voor de infographic over de OWP PO. Daarnaast bevat de infographic lees- en luistertips voor aanvullende informatie over onder andere de organisatie van gepersonaliseerd leren met ict en de ervaringen van scholen die deelnamen aan de OWP PO. Tot slot toont de infographic de geleerde lessen uit vier jaar onderzoekend ontwerpen. Op deze manier kunnen ook andere scholen en onderwijsprofessionals sectoroverstijgend profiteren van de inzichten over succesvol samenwerken die de OWP PO heeft opgeleverd.

De infographic over de OWP PO. Download hier

Meer lezen?

Naast de infographic zijn er verschillende publicaties verschenen over de OWP PO. Deze, en meer informatie over de OWP PO, vind je op deze pagina.