Updates vanuit het online onderwijs

Alle docenten, onderzoekers, leraren, specialisten, studenten, management en ondersteuners werken thuis. Hoe gaat het met iedereen? In deze blog laten we iedere dag iemand aan het woord.

Afgelopen periode met online onderwijs zette een enorme spotlight op de competenties en vaardigheden van leraren en docenten met betrekking tot leren en lesgeven met ict. Deze week krijgen alle docenten van de HAN de uitnodiging om een vragenlijst in te vullen over deze competenties, hun visie op de inzet van ict en technologie in onderwijs en hoe ze ingaan op de ict-geletterdheid van hun studenten. Na de zomer krijgen teams toegang tot een portal met de data (op teamniveau en opleidingsniveau) uit het onderzoek. Op basis hiervan krijgen docententeams en opleidingen een beeld waar ze staan, kunnen ze de ambitie voor het eigen team bepalen en bepalen aan welke professionalisering ze behoefte hebben. Er komt ook een rapport op HAN-niveau. Dit is waardevolle input voor het professionaliseringsaanbod voor docenten.

Onderzoekers Bas Kurver en Carolien van Rens vertellen over het onderzoek, de portal en professionalisering van docenten op het gebied van leren en lesgeven met ict.

Met dit vijftigste interview sluiten we deze serie updates af. Er komen uiteraard nog wel interviews op onze site maar deze gaan niet meer specifiek over online onderwijs op afstand als gevolg van COVID-19.

Dinsdag 9 juni, Angelique Brinkman is docent bij Rijn IJssel en lid van het designteam Visualisatie van beroepstaken. De docenten willen graag dat studenten regie nemen en hun eigen leerroute bepalen. Maar dat is lastig als je geen helder beeld hebt van de beroepstaken die je gaat leren. Bij de start van de module krijgen ze een heleboel informatie in tekst. Angelique onderzocht met haar iXperiumdesignteam hoe je studenten met behulp van film kun ondersteunen in dit proces. Hoe werkten ze in het designteam? Wat leverde het op? En helpt de ervaring van het iXperiumdesignteam nu ze studenten online op afstand les geven?

Maandag 8 juni, Juf Manon heeft veel geleerd in de afgelopen periode. Voor de coronamaatregelen was Basisschool de Vlinder al pilotschool om te gaan werken met office 365. Vanaf half maart hadden alle leerlingen een eigen account. De leraren zette voor leerlingen de opdrachten in teams en leerlingen konden hun eigen planning maken. Manon was verbaasd hoe goed de leerlingen dat deden. En ook nu de leerlingen weer op school zijn willen ze graag zelf hun planning blijven maken. Daarom richt Manon de les nu anders in. Manon gaf leerlingen ook opdrachten waarbij ze hun zelfoplossend vermogen moeten aanspreken. Normaal krijgen leerlingen een opdracht om iets te maken met materialen die op school aanwezig zijn. Nu kregen ze de opdracht om naar buiten te gaan en daar iets te maken. Hoe doe je dat dan en wat gebruik je dan, lastig voor leerlingen, maar wel mooi om te zien hoe leerlingen dit oplossen. De les Engels was door het afstandsonderwijs ook heel anders, de leerlingen zaten in virtual reality in een helikopter boven New York, hoe gaaf is dat!

Vrijdag 5 juni, Marit Montsanto werkt voor het practoraat Mediawijsheid van vier mbo-instellingen Amsterdam. Ze hebben samen een doel: alle docenten en studenten van Amsterdam Mediawijs! Het practoraat werkt binnen twee onderzoekslijnen. In de eerste lijn bevragen docenten hun collega’s informeel en halen zo informatie op om de interventies die ze ontwikkelen richting te geven. De tweede lijn is meer formeel en belegd bij de practor. Toen Iedereen online ging werken kregen de medewerkers van het practoraat meer en ook andere vragen. Ze maakten nieuwe kennisclips voor docenten waarbij ze in eerste instantie ingingen op de techniek (hoe moet ik iets doen, hoe werkt de techniek). Nu gaat het veel vaker over de didactiek. Hoe zorg ik als docent dat mijn les ook interactief is? Welke vormen zijn er om studenten online te laten samenwerken? Ook het komend jaar speelt de leergemeenschap van het practoraat een belangrijke rol bij kennisdelen en kennis ontwikkelen rondom mediawijsheid en de inzet van ict en technologie bij online leren op afstand.

Donderdag 4 juni, Toen iXperium Health sloot in verband met de coronamaatregelen dacht student Karlijn Sommers dan wil ik de tovertafel wel lenen. En dat kon. Ambassadeur Cyrille Scheepers regelde dat de tovertafel bij Karlijn op het werk kwam en Karlijn installeerde de tovertafel ter plekke. En nu genieten de bewoners van Bronlaak in Oploo van de tovertafel. Lees verder

Woensdag 3 juni, Herman Rigter is directeur ict bij Alberdingk Thijm Scholen. Onder dit bestuur vallen 18 scholen primair onderwijs en 7 scholen voortgezet onderwijs. Naast internationalisering is ict een van de twee speerpunten voor dit bestuur. Ze investeren veel in het thema, zowel in uren voor professionalisering van medewerkers als in facilitering met middelen. Ze hebben een eigen techspace met onder andere een makerspace, een robotspace en mediaspace waar leerlingen zowel vaste programma’s volgen als maatwerkprogramma’s op thema. Het online onderwijs van de afgelopen periode gaf een enorme boost aan de inzet van ict in het onderwijs. Er waren goeie faciliteiten, leerlingen vanaf groep 4 primair onderwijs hebben allemaal een eigen device. Maar ook kleuters ging met hulp van ouders digitaal aan de slag. Leraren bleken latent enorm bekwaam. Herman zag fantastische dingen ontstaan. Leraren en docenten maken prachtig onderwijs, werken soepel in teams, leerlingen krijgen online les en werken in subgroepen. Zelfs het speelkwartier organiseerde sommige leraren online. Ook bij de opleiding voor schoolleiders konden colleges en werkgroepen voor peerfeedback online doorgaan. Mooi is dat bij Alberdingk Thijm Scholen leraren van primair onderwijs, docenten voortgezet onderwijs en docenten van de posthobo-opleidingen kennis delen en van elkaar leren. En alle media bieden ze aan bij alle leeftijdsgroepen, dus de kleuters werken bijvoorbeeld ook met 3d-printers.

Vrijdag 29 mei, Guusje van Bolderen is eerstejaarsstudent Civiele Techniek. Ze was eigelijk vrij snel gewend aan het online onderwijs. Afgelopen maanden kreeg ze live les in Ms Teams, met ingesproken powerpoints of docenten maakten gebruik van flipping de classroom waarbij studenten van tevoren een uitlegfilm kijken en daarna vragen kunnen stellen in het online college in Teams. Vooral voor de lastige vakken als constructie of wiskunde is het fijn dat je een college nog een keer terug kunt kijken. Ook de structuur en deadlines die worden gesteld zijn fijn. Guusje vindt het jammer dat ze niet even kan binnenlopen bij een docent, gelukkig zijn docenten online ook goed bereikbaar. Bij de online open dag van de HAN heeft Guusje meegewerkt aan de informatiefilms en chatsessies. Vanaf september loopt Guusje stage, dan mag ze gelukkig op locatie komen bij het stagebedrijf.

Woensdag 27 mei, Dorien Stein is student aan de academische lerarenopleiding primair onderwijs (ALPO). Afgelopen maanden gaf ze les in groep 6. Terwijl ze niet veel ervaring had met ict in haar onderwijs maakte ze zelf instructiefilms. Via zoom begeleidde ze leerlingen een-op-een. Via het platform Schoudercom informeerde ze ouders en gaf ze leerlingen hun instructies. Nu de leerlingen weer naar school komen staat Dorien weer een dag van de week voor de klas, dit keer voor de helft van groep 6. Dorien merkte afgelopen weken dat leerlingen heel goed zelfstandig kunnen werken. En ze ervaart nu ze weer les geeft op school dat het werken met een halve klas grote voordelen heeft. Als ALPO-student ervaart ze hoe het onderwijs verandert en onderzoekt ze wat collega-leraren doen en waar leerlingen goed op reageren. Wat ze wil behouden uit het online onderwijs?

Dinsdag 26 mei, Barbara Berends is mediamentor bij iXperium Nijmegen en leraar in het primair onderwijs. Hoe kunnen de school nu het onderwijs vormgeven nu leerlingen weer deels naar school komen. Wat blijf je als leraar online doen? En hoe speelt iXperium Nijmegen in op dat wat de scholen nodig hebben. Enerzijds ondersteunen de iXperiumcollega’s bij vorming van een nieuwe visie op onderwijs. Tegelijk ondersteunen ze scholen bijvoorbeeld met hoe je google classroom of Ms Teams kunt inrichten op zo’n manier dat leerlingen zelfstand aan het werk kunnen gaan. Barbara merkte afgelopen periode dat leerlingen heel goed zelfstandig kunnen werken. Ook vond je nieuwe manieren om contact te houden met ouders.

Maandag 25 mei, Pim Janssen werkt voor het lectoraat Architecture in Health. Samen met collega’s van iXperium Centre of Expertise Leren met ict, Academie Engineering, het lectoraat levensloopbegeleiding bij autisme en extern bureau Fillip Studios. Ze doen onderzoek hoe een empatisch schoolgebouw kan helpen bij passend onderwijs. Hoe kan het onderwijsgebouw leerlingen stimuleren om samen te werken? Of hoe zorg je dat leerlingen niet overprikkeld raken? Kan een gebouw sociale interactie stimuleren? Kan een onderwijsgebouw zorgen dat introverte leerlingen makkelijker meedoen met een groep? De onderzoeksgroep heeft ideeën wat kan werken. Ze maken ontwerpen en brengen zo het gesprek op gang hoe onderwijsgebouwen in de toekomst leerlingen kunnen helpen bij passend onderwijs.

Maandag 25 mei, Harry Brink is programmamanager van Strax, een project rondom leren en lesgeven met ict bij het Graafschapcollege. In de eerste periode dat iedereen vanuit huis lesgeeft gingen vragen vooral over technische zaken. Hoe werk je met teams, kun je ook gamingplatform discord gebruiken? Nu we wat verder zijn komen vooral de didactische en onderwijskundige vragen. Flipping the classrroom krijgt een herleving. Met welke middelen activeer ik studenten? Hoe laat ik ze samenwerken? Hoe combineer je de lessen online straks met lessen op school? Hoe geef je les in de nieuwe normaal?

Maandag 18 mei, Linda Bekedam is derdejaarsstudent bij de Academische Lerarenopleiding Primair onderwijs. Sinds september geeft ze als stagiair een dag per week les aan groep 7/8 van het speciaal onderwijs. De afgelopen weken ondersteunde ze de leraren van haar school bij het online onderwijs. En ze maakte ook vlogs voor haar leerlingen. Sinds 11 mei hebben leraren en leerlingen een nieuwe uitdaging. Normaal werken leerlingen deels in hun stamgroep (op leeftijd) en deels in groepen op niveau van rekenen of spelling. Maar vanwege de coronaregels mogen de leerlingen nu niet worden gemengd dus blijven leerlingen van verschillende niveau’s in dezelfde klas, een nieuwe uitdaging voor leraren en stagiaires. Na 1 juni kunnen de leraren kijken wat de beste manier van onderwijs is als alles weer mag. In ieder geval is dit een leerzame periode voor Linda.

Vrijdag 15 mei, Harry Stokhof is onderzoeker, docent bij HAN Pabo en procesbegeleider van iXperiumdesignteams. Hij begeleidde het designteam van De regenboog, een Leonardoschool voor hoogbegaafde leerlingen. Dit designteam had als doel een interventie te ontwikkelen om motivatie en zelfsturing van hoogbegaafde leerlingen te versterken door deze leerlingen actief te betrekken bij het opstellen en monitoren van eigen doelen en leervorderingen wat betreft rekenen. Samen met de leerlingen ontwikkelde de leraren uit het team een beoordelingsrubric. Ze maakte gebruik van video’s en google class voor reflectie en feedback. Wat is het voordeel om onderwijs te ontwikkelen in een iXperiumdesignteam? Je hebt de uitdaging om niet meteen een pleister te plakken op een gebroken been maar je eerste verder te verdiepen in de vraag en de mogelijke oplossingen. Hoe doe je dat? Harry werkt ook mee aan de professionalisering van procesbegeleiders van iXperiumdesignteams.

Donderdag 14 mei, Lucca Ardesch is tweedejaarsstudent Bouwkunde. En ondanks alle beperkingen in coronatijd gaat het eigenlijk heel goed met Lucca. Docenten hebben hun colleges vertaald naar online meetings in teams, toetsing gaat anders maar gaat wel door, samenwerken met projectgroepen lukt nog steeds goed en ook de bouwvergaderingen zijn goed te doen in MS Teams. En daarnaast ontmoeten de studenten elkaar ook nog op leuke bijeenkomsten en organiseren docente naast colleges en werkgroepen ook leuke events.

Donderdag 14 mei, Niels is eerstejaarsstudent Civiele Techniek. De eerste maanden van zijn opleiding had hij nog gewoon college maar op dit moment is de opleiding wel heel anders. Hoe ziet de studie en het studentenleven er nu uit? Hoe motiveer je jezelf? Hoe gaat dat dan met tentamens? En gaat de stage in september wel door?

Woensdag 13 mei, Gerard Reimink was procesbegeleider bij het iXperiumdesignteam Visualisatie van beroepstaken bij Rijn IJssel. Studenten van de opleiding Helpende Zorg en Welzijn niveau 2 hebben in het eerste leerjaar niet altijd een duidelijk beeld van de inhoud van de opleiding en de beroepspraktijk. De huidige introductie van een leereenheid is heel ‘talig’ en dit sluit niet goed aan bij de achtergrond en niveau van de studenten. De verwachting van het iXperiumdesignteam was dat studenten meer gebaat zijn bij meer visuele ondersteuning. Hoe heeft dit iXperiumdesignteam gewerkt? Waar kwamen ze op uit? Hoe ervaarde Gerard zijn rol als procesbegeleider? En wat heeft het werken in dit iXperiumdesignteam Rijn IJssel gebracht? 

Dinsdag 12 mei, Maurits Wolf ontwikkelde met het iXperiumdesignteam van het Summa College de Skills tree, een tool waarmee leerlingen in hun eigen tempo en route door lesstof kunnen gaan. De vraag waarmee het designteam aan de slag ging was “Hoe kun je gepersonaliseerd leren vormgeven met behulp van ict?”, de opbrengst was de online tool. In het designteam werkten docenten vanuit verschillenden opleidingen samen. De tool is nu dus ook bruikbaar voor docenten van alle opleidingen van het Summa College. Het werken in een multidisciplinair team gaf nieuwe inzichten. Docenten kunnen in deze tool ook game-elementen toevoegen aan de lessen. Leerlingen waarderen het dat ze op eigen tempo hun eigen route door de lesstof kunnen kiezen.

Donderdag 7 mei, Jan Jansen speelde afgelopen weken met honderd internationale studenten de serious game The Cool connection. In deze game vormen studenten gedurende zes weken in teams van vier studenten een bedrijf. Iedere student krijgt een rol in het bedrijf. Samen reageren ze op situaties in de game. Jan heeft ruime ervaring met serious games zowel in een klaslokaal als online. De online vorm heeft zeker nu een groot voordeel. Ook het feit dat het game nu helemaal internet-driven is is een groot voordeel voor de docent. Het werken in een internationale omgeving geeft studenten echt een andere ervaring. Jan vertelt dat de gamevorm ook onderdeel is van het toetsen van kennis van studenten.

Woensdag 29 april, Patricia Hellinga is leraar De Blink in Veenendaal, een school voor speciaal onderwijs. Zij geeft haar klas alle vakken. Al voor ze in het speciaal onderwijs ging werken had ze ervaring met mogelijkheden om technologie of ict te gebruiken in het onderwijs. Haar leerlingen hebben allemaal een chromebook en vaak ook een eigen mobieltje. In het huidige online onderwijs op afstand ziet Patricia zowel leerlingen die heel veel moeite hebben om thuis te leren, maar ook leerlingen die opbloeien. Een leerlingen die eerder lastig te motiveren was stelde nu ineens voor om morgen een spreekbeurt te houden. Ook in de les deed deze leerlingen ineens veel actiever mee. In het Speciaal onderwijs is ruimte voor leraren om onderwijs anders te organiseren, om ook buiten een methode eigen lessen te maken. Sinds kort is Patricia lid van een iXperiumdesignteam die nieuw rekenonderwijs ontwikkelt. Ze zijn nu in de fase waarin het designteam de vraag helder krijgt en verdiepend onderzoek doet. Deze periode van online onderwijs op afstand geeft veel eigen ervaringen die ook het onderzoek en product van het designteam kunnen verrijken.

Dinsdag 28 april, Rafal Wietsma, ook bekend als meneer Wietsma geeft al acht jaar online les via youtube. Hij heeft ook een eigen site met online lessen, examens die leerlingen kunnen oefenen en links naar andere online docenten. Sinds we thuis leren geeft Rafal via een live youtube-stream les aan alle leerlingen van de derde klas. Dus in plaats van 25 leerlingen heeft hij nu meer dan vijftig leerlingen in de klas. Zijn collega’s behandelen met de hun leerlingen wel weer zelf de vragen. Het verschil tussen de live stream en de video’s op youtube is dat de stream echt een les is, waar ook humor in zit en waar je als docent ook even samen kunt lachen. De video’s zijn echt bedoeld voor leerlingen die uitleg willen hebben. De uitdaging voor Rafal en zijn collega’s is om te kijken of ze dat wat nu goed bevalt straks kunnen meenemen naar het onderwijs als we weer naar onze gebouwen mogen komen. Blijft dan bijvoorbeeld een docent lessen streamen zodat de andere docenten meer tijd hebben voor individuele uitleg of in groepjes. Kijk op www.meneerwietsma.nl voor de lessen van Rafal.

Maandag 27 april, Annemiek Delissen is sinds 1 april academiemanager bij de Academie Built Environment. Ze kent de HAN al heel goed, ze was eerder manager bij Automotive, maar haar collega’s bij Built Environment heeft ze dus nog niet in de fysieke wereld ontmoet, nog niet de hand kunnen schudden. Ze heeft het gebouw met alle mooie labs nog niet kunnen bewonderen. Maar gelukkig ervaart ze de eerste maand als een warm bad met geweldige collega’s. Ze ziet nu ook prachtige voorbeelden hoe docenten op afstand onderwijs geven. Wat dacht je van een betonproef voor studenten via de post. Aan Annemiek en collega’s nu de uitdaging hoe ze de nieuwe vormen van onderwijs kunnen bekijken en beoordelen wat ze voor de toekomst willen behouden. Daar heb je wel een veranderstrategie voor nodig zegt Annemiek.

Vrijdag 24 april, Nico Teunissen is hoofd sport&cultuur bij De Onderwijsspecialisten, lid van het kennisteam onderwijsinnovatie en projectleider van “Anders organiseren”. Nico vertelt over het rapport van de onderwijsraad, over onder andere de leerachterstand, waar hij het niet mee eens is. Nico ziet juist nu mooie dingen en stelt ‘Tel je zegeningen’. Kinderen hebben veel geleerd maar op een andere manier en hebben vaak ook andere dingen geleerd. We hebben allemaal veel geleerd. Nico vertelt ook over Anders organiseren, waarbij onderwijs meer op maat mag worden georganiseerd, waar bijzondere gastdocenten lesgeven en waar leerlingen op een andere manier kunnen leren.

Vrijdag 24 april, Erik en Corry zijn programmamanagers bij iXperium Nijmegen. Zij werken nauw samen met besturen en schoolleiders. Normaal om te kijken hoe je gepersonaliseerd onderwijs met ict kunt realiseren. Maar de komende weken zijn de scholen in hun netwerk vooral bezig met de uitdaging “Hoe krijgen we het fysieke onderwijs in de anderhalvemeter-maatschappij voor elkaar”. Hoe gaan we dat doen? En hebben we dan ook nog tijd om te reflecteren wat het online onderwijs aan positieve dingen heeft gebracht. Wat leren Erik en Corry hier van? En wat nemen ze mee naar iXperium Nijmegen nieuwe schooljaar?

Donderdag 23 april. Joren Heijnen studeerde in 2014 af bij HAN Pabo. Hij woont en werkt al een aantal jaar in Brazilië. Op dit moment is hij directeur op de Nederlandse school in Rio de Janeiro. Maar die functie vervult hij nu vanuit huis in Nederland. Hij geeft zijn kleuters aan de andere kant van de wereld online les en vergadert met zijn collega’s in de hangout.

Woensdag 22 april, Na twee weken online onderwijs bedachten we met ambassadeurs van iXperium Health en docenten van het semester Serious Gaming van de Academie voor IT en Mediadesign een gamejam. In het online onderwijs van de HAN kunnen we geen praktijklessen geven. In de gamejam hebben we serious games ontworpen die daar een antwoord op geven. Na afloop van de gamejam sprak ik twee docenten en twee studenten die meededen aan de Gamejam. Morgen vind je een uitgebreid verslag van de gamejam.

Woensdag 22 april, Abe Stender is vierdejaarsstudent bij HAN Pabo. Hij is een van de studenten die nog wel zijn stage kan afmaken. En hoe! Abe geeft online les aan zijn eigen groep 6. Maar hij geeft ook les aan de leerlingen die naar school komen, dat zijn kinderen van ouders in vitale beroepen. Deze periode geeft hij dus ineens les aan leerlingen uit alle groepen. Gelukkig loop je als student bij de pabo veel stage dus als vierdejaars LIO-student heeft Abe ervaring in lesgeven aan alle leeftijden. Hij ervaart de huidige situatie als lastig maar zeker ook leerzaam.

Dinsdag 21 april, tweedejaarsstudent van HAN Pabo Simon en Pim zitten in de opleidingscommissie. Deze commissie bespreekt en beoordeelt het curriculum van de opleiding. Ook in tijden van het online onderwijs gaat dit gewoon door. De stage van deze twee studenten is helaas gestopt. Voor de colleges zijn alternatieve opdrachten ontwikkeld door de opleiders. Het is soms even zoeken soms en het studeren kost meer energie. Tegelijk bieden opleiders nu ook veel structuur en krijgen de studenten heldere informatie.

Maandag 20 april, Na 46 jaar juf in het primair onderwijs en opleider bij HAN Pabo gaat Marijke Gommers eind juni met pensioen. Het laatste stuk van haar carrière doet ze nu dus als online docent. Gelukkig heeft ze goede begeleiding en faciliteiten en kan ze haar studenten nu prima online een dynamische les geven. Marijke vertelt hoe ze haar colleges nu geeft. En ze deelt wat ze had willen blijven doen als ze volgende jaar ook weer college zou geven. Wat vindt Marijke na 46 jaar onderwijs geven nou de grootste winst van ict en technologie in het onderwijs?

Vrijdag 17 april Kijk ik met Tom Lubbers, docent bij de opleiding Food and Business, terug op een bijzondere week waarin ruim 200 studenten van Food and Business een start maakten met een online programma vanuit HoofdHartHanden over talentontwikkeling. Maar ook met een proefstudeerdag voor aankomend studenten waarin docenten lesgaven, studenten ervaringen deelden en studiekiezers konden chatten met docenten en studenten. Een uitdaging waar ook Tom en zijn studenten voor staan zijn de praktijklessen. De studenten van Tom gaan komende week in hun eigen keuken aan de slag met de opdracht om een bavarois te verbouwen tot een veganistische bavarois. Hoe gaan ze dat doen?

Donderdag 16 april sprak ik met Jan Knuivers, opleider bij HAN Pabo en lid van de curriculumcommissie. Met een klein team geeft hij structuur aan het online onderwijs bij HAN Pabo. Het is belangrijk dat studenten informatie op een vergelijkbare manier kunnen vinden voor verschillenden vakken. Voor docenten is het fijn om helder te hebben hoe je de aangeboden stof structureert. Maak je bijvoorbeeld een teams voor een klas of voor een onderwijseenheid? Een van de richtlijnen is houd het simpel. Alle docenten hebben een eigen handycoach. Samen met een groep experts organiseerde Jan een webinar waar ruim 45 collega’s ’s avonds aan mee deden. De collega’s waarderen de ondersteuning.

Woensdag 15 april vertelt Kees van het Hof vanuit Wilmington VS zijn verhaal. Kees is docent bij de Engelstalige opleiding Communication Studies van de HAN. Dit semester werkt hij voor de University of North Carolina in Wilmington. En ook Kees werkt sinds half maart vanaf zijn Amerikaanse thuis. Waarin verschilt het online hoger onderwijs in de VS van het onderwijs op de HAN? En wat zou hij graag mee terug willen nemen?

Donderdag 9 april ontmoette ik Patricia Cramers in teams. Patricia is academiemanager bij de academie Toegepaste biowetenschappen en chemie. Als manager sta je voor andere uitdagingen dan een docent of student. Allereerst hoe zorg je dat de colleges weer door kunnen gaan? En wat doe je dan met de praktijklessen die normaal in de labs van de academie plaatsvinden? Hoe moet het met afstudeersessies? En solliciatiegesprekken, kan dat ook online? Patricia vertelt hoe zij dit alles heeft geregeld binnen haar academie.

Woensdag 8 april vertelt Wendy Kemper over de post-hbo-opleidingen die zij verzorgt voor verpleegkundigen. Wendy Kemper is onderzoeker en opleider bij de post-hbo opleidingen voor verpleegkundigen van de HAN. Je zou denken dat verpleegkundigen nu te druk zijn voor een opleiding, maar ook deze opleidingen gaan digitaal door. En de cursisten zijn blij dat het doorgaat en dat ze ook tijd kunnen maken voor hun opleiding. Wendy ziet voor zowel het post-hbo-onderwijs als voor zorg en welzijn veel kansen. We hebben mooie digitale media die ons onderwijs en onze zorg en welzijn kunnen verrijken. Wendy hoopt dat we na deze coronacrisis wel besmet blijven met de inzet van digitale media en technologie in zorg en welzijn.

Dinsdag 7 april spreek ik Stephan Verhees. Stephan is docent en studiecoach bij HAN Pabo. Hij begeleidt vooral eerstejaarsstudenten. Deze studenten zien Stephan vanaf het begin van hun studie, eigenlijk al daarvoor. Stephan is namelijk ook actief met voorlichting op open dagen en proefstudeerdagen en hij is nauw betrokken bij de organisatie van de introductie van alle eerstejaars. De HAN organiseert in mei online open dagen, een mooie uitdaging van Stephan en zijn team.

Maandag 6 april vertelt Monique Hendriks over haar lessen voor leerlingen van het Prisma in Arnhem. Prisma verzorgt voortgezet speciaal onderwijs voor leerlingen die specifieke ondersteuning nodig hebben. Monique experimenteerde eerder al met apps waar leerlingen mee kunnen werken. Iemand die geen kracht in zijn handen heeft kan bijvoorbeeld beter werken met een app dan met klei. Veel leerlingen kunnen niet goed uit de voeten met geschreven opdrachten maar kijken wel graag wat de bedoeling is en doen dan mee. Dus maakt Monique nu superleuke instructiefilms voor haar leerlingen. Kijk bijvoorbeeld naar de les over Frida Kahlo waarin ze niet alleen vertelt over het werk en leven van Frida maar ook een opdracht laat zien die de leerlingen deze week doen. De leerlingen reageren weer terug met zelfgemaakte kunst en filmpjes. Zo leuk om te zien wat leraren nu maken voor hun leerlingen.

Vrijdag 3 april een interview met meester Stijn (nog van gisteren). Stijn is vorig jaar afgestudeerd aan de ALPO, de academische lerarenopleiding primair onderwijs. In november startte hij als leraar bij de Dromedaris in Beuningen en hij heeft nu meteen de grote uitdaging om op afstand les te geven. “Ik denk dat nog niemand dit heeft meegemaakt op deze manier dus we staan allemaal op gelijke voet” zegt hij. Ondanks dat het lastig is om in je eerste jaar zo les te moeten geven ziet Stijn veel mogelijkheden om les te geven en contact te houden met zijn leerlingen. Ook het contact met collega-leraren loopt goed.

Donderdag 2 april deelden Elle Peters en Itske Tersteeg van De Onderwijsspecialisten hun ervaringen. Met hun iXvo-leerlingen zijn ze normaal iedere dinsdag in iXperium Arnhem. Hoe begeleiden zij nu deze leerlingen? Mooi is te zien hoe collega-leraren nieuwe manieren vinden om contact te houden met leerlingen. Elle en Itske zien ook leraren die eerder niet veel deden met digitale media en nu heel enthousiast zijn. En niet alleen de interactie met de leerlingen is nu anders, ook de leraren leren hun collega’s nu anders kennen. Ze zien ook dat de samenwerking met partners en gemeentes nu versnelt.

Woensdag 1 april was ik in gesprek met Marc Pruijssers, opleidingsmanager en docent bij de opleiding Food Innovation van de HAS. Naast het realiseren van online onderwijs was Marc deze week druk met het organiseren van een online open dag. Hij hecht ook veel waarde aan de verbinding van medewerkers en studenten met bijvoorbeeld virtuele borrels en volgende week een echte online pubquiz.

Dinsdag 31 maart sprak ik Marc Coolen, mediamentor in iXperium Nijmegen, een dag per week leraar in het primair onderwijs in Groesbeek en student bij de master Ontwerpen van eigentijds leren. Afgelopen weken was hij vooral druk met het adviseren van het bestuur van SPOG, kaders opstellen en rust bewaken voor leraren, leerlingen en ouders. Marc ziet mooi online onderwijs ontstaan en hoopt dat we dit blijven gebruiken.

Maandag 30 maart, vandaag maakte natuurkundedocent Cees-Willem de Boer tijd voor een interview. Cees-Willem de Boer is docent natuurkunde bij scholengemeenschap Pantarijn in Wageningen. Hij geeft les aan klas 3 tot en met 6 vwo en gymnasium. Cees-Willem geeft les via Microsoft Teams en Magister maar streamt ook lessen live via youtube om meer interactie te hebben met de leerlingen. Deze week was hij ook voor het eerst moderator voor de chat en vragen in een live les van een collega.

Vrijdag nog een tweede gesprek. Sanne Diepeveen, logopedist, docent Logopedie en ambassadeur bij iXperium Health, en Daphne Fortman, student Logopedie, gaven afgelopen week tele-logopedie. En zij zien veel voordelen. Daphne deelt ook filmpjes met leuke woordraadsels voor de kinderen. Sanne en Daphne doen ook onderzoek waarom bijvoorbeeld huiswerk nu beter wordt gedaan. Sanne vindt nieuwe manieren om les te geven in de minor. En Daphne had een online terugkomdag van haar studie. Mooi hoe flexibel en creatief docenten en studenten zijn.

Vrijdag mocht ik in gesprek met Sylvia, Mehran en David. Sylvia Bronkhorst werkt met haar studenten van de minor Onderneem de ontdekkingsreis vanuit hoofd, hart en handen. Veel werkvormen in deze minor zijn juist niet digitaal. En Sylvia hield niet zo van digitale communicatie. Maar ze is intussen fan. En het gaat goed in de online minor. Studenten Mehran en David vertellen hoe zij de online minor ervaren. Prachtig om te zien hoe ook deze minor waardevol doorgaat.

Donderdag sprak ik met Paulien Vos. Paulien is docent Biologie op het Montessoricollege in Arnhem. Ze besteedt nu vooral veel aandacht aan haar leerlingen. Hoe gaat het met ze, wie heeft welke ondersteuning en aandacht nodig? Ze heeft zelfs meteen in de eerste week een challenge bedacht om de leerlingen met elkaar te verbinden. En ze had net als alle docenten en leerlingen in het middelbaar onderwijs deze week een grote schrik: het centraal schriftelijk examen gaat niet door.

Woensdag begon de dag met een storing op mijn laptop, hij maakt geen verbinding meer met het internet. Gelukkig werkt teams ook op mijn telefoon en dus kon het interview met Niels Riethorst gewoon doorgaan. En zelfs de site bewerken via mijn mobiel lijkt te lukken :-). Niels Riethorst is docent bij de Academie IT en Mediadesign (AIM). Hij begeleidt onder andere studenten in de minor Serious gaming. Studenten en docenten bij AIM werken al langer met teams. Niels vertelt onder andere over een kickoff met meer dan 70 internationale studenten van over de hele wereld in een teams-bijeenkomst.

Dinsdag vertelde Koen Jansen hoe hij les geeft aan zijn leerlingen in het primair onderwijs. Koen is ook opleider bij HAN Pabo en student van de Master Ontwerpen van eigentijds leren. Hij heeft dus genoeg te vertellen over online leren en lesgeven. Bekijk de film in streams of hieronder.

Maandag vertelde Cyrille Scheepers hoe hij contact houdt met zijn studenten. Cyrille is docent beeldende vorming, audiovisuele vorming en sociale technologie. Hoe kun je studenten les geven in beeldende vakken en een vak als sociale technologie wat studenten normaal in iXperium Health doen? Welke opdrachten kregen de studenten nu waar is Cyrille zelf druk mee? Onder de film vind je nog een link van Cyrille waar hij in de video naar verwijst.

De link naar het ontwerp van het masker.

Vrijdag vertelde Paul Jacobs van de opleiding Learning & Development hoe hij met zijn collega’s in contact blijft met hun studenten.

Donderdag sprak ik met Annemieke Zaat, Docenten Social Studies. Annemieke was deze week druk met de begeleiding van haar minorstudenten. Hoe gaat het met haar en met haar studenten die over de hele wereld verspreid deze minor zouden volgen. En wat is de gouden tip van AnneMieke?

Woensdag gaf Joep Kolijn, docent bij Vaktherapie, de eerste online colleges. Hoe ging dat? Hij werkt al veel met virtual reality, kun je dat nu op afstand ook toepassen?

In iXperium Arnhem en iXperium Nijmegen werken op dit moment collega’s hard om te zorgen dat HAN-docenten onderwijs kunnen geven, studenten onderwijs kunnen volgen en medewerkers online kunnen samenwerken.

Dinsdag sprak ik met Esther van Popta en Huib Langenberg. Esther en Huib zitten met het ondersteuningsloket in iXperium Nijmegen. Ze staan in nauw contact met het team in Arnhem. Alle medewerkers van de HAN werken zoveel mogelijk thuis dus ik interviewde de twee vanuit huis via teams. Docenten en studenten van de HAN vinden op insite informatie over online lesgeven en samenwerken.

Het is geweldig hoe de HAN in korte tijd teams voor zoveel mensen heeft ontsloten. Dikke complimenten voor de collega’s die dat mogelijk maken. En dikke complimenten voor de teams die docenten ondersteunen om online onderwijs aan te bieden. Ook dikke complimenten voor management, corporatie communicatie en teams bij de academies die zorgen dat iedereen weet wat ze waar kunnen vinden.

Ik probeer hier iedere dag iemand anders te interviewen. Wil jij ook een keer afspreken? Laat het me weten dan nodig ik je uit. Vanaf volgende week probeer ik ook mensen uit primair onderwijs, voortgezet onderwijs, mbo en wo te vragen hoe het met ze gaat. Vanaf de thuiscampus wens ik iedereen heel veel succes! Organiseer je virtuele koffietafelgesprekken of een dagelijks startup, wie weet eind van de week een virmibo (virtuele vrijdagmiddagborrel). Let goed op elkaar, doe het rustig aan, zorg dat je ook iedere dag beweegt. Samen maken we mooi onderwijs, ook online!