Activiteiten digitale geletterdheid

Digitale geletterdheid betreft de vaardigheden die mensen nodig hebben om volwaardig deel te kunnen nemen aan de digitale samenleving.

Binnen het iXperium Centre of Expertise onderzoeken we welke competenties mensen nodig hebben om ict in te zetten voor leven, leren en werken en hoe zij die competenties een leven lang kunnen blijven doorontwikkelen. Ook bekijken we wat dit betekent voor het opleiden, professionaliseren en ondersteunen van leraren. Ten slotte bekijken we hoe ict hierbij kan ondersteunen. Hieronder wordt een aantal van deze activiteiten beschreven.

Maakonderwijs met ict

Bij maakonderwijs met ict ontwikkelden we ict-geletterdheid in combinatie met creativiteit en innovatief handelen. We onderzochten samen met leraren en opleiders maakonderwijs met ict door leerarrangementen te ontwerpen, uit te voeren en de opbrengsten ervan bij leerlingen in kaart te brengen. Meer weten? Kijk op de pagina over maakonderwijs met ict.

Gelderse mbo’s

Als onderdeel van de samenwerking binnen de Gelderse mbo’s is een werkgroep met vertegenwoordigers van de mbo’s en het iXperium Centre of Expertise actief aan de slag gegaan met het onderwerp ‘ict-geletterdheid’. Doel van de werkgroep is om helder te krijgen wat binnen de Gelderse mbo’s bedoeld wordt als gesproken wordt over de ict-geletterdheid van studenten. Ook wordt onderzocht wat dit betekent voor de benodigde competenties van docenten en hoe een onderwijsinstelling ondersteuning kan bieden aan studenten die deze competenties ontwikkelen.

Onderzoekswerkplaatsen Gepersonaliseerd leren met ict (po en mbo)

Eén van de aandachtsgebieden binnen zowel de iXperium Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd leren met ict po als als de MBO Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd leren met ict is de benodigde ict-competenties van leraren, leerlingen en studenten ten behoeve van gepersonaliseerd leren. Onderdeel van de activiteiten van beide onderzoekswerkplaatsen is het ontwikkelen van instrumenten om het niveau van ict-geletterdheid van leerlingen in het primair onderwijs en studenten in het mbo te kunnen vaststellen. De eerste versies van de zelfscan zijn binnen deze onderzoekswerkplaatsen ontwikkeld.

HAN Open Digital Horizons (HODH)

HAN Open Digital Horizons is het HAN-brede professionaliseringsprogramma met betrekking tot leren en lesgeven met ict. Digitalisering van het hbo-onderwijs in de richting van meer flexibel, toekomstgericht onderwijs voor een digitale samenleving, is een complexe innovatie. Eén van de aandachtsgebieden binnen HAN Open Digital Horizons is het toerusten van studenten voor de digitale samenleving. Onderdeel van de activiteiten binnen HODH is de ontwikkeling van de zelfscan digitale geletterdheid op het niveau van de hbo-student.

iXperium zelfscan digitale geletterdheid

De iXperium zelfscan digitale geletterdheid is een instrument waarmee scholen en opleidingen inzicht krijgen in de digitale geletterdheid van hun studenten. De zelfscan bestaat uit praktijkgerichte vaardigheidsopdrachten en geeft een breed beeld van de digitale geletterdheid. Na afloop krijgen studenten hun score per competentie te zien met tips voor verbetering. Docenten, opleidingen en academies krijgen op geaggregeerd niveau resultaten te zien.

Er zijn momenteel drie versies van de zelfscan beschikbaar:

  • Een versie voor mbo-niveau (1/)2, ontwikkeld vanuit de MBO Onderzoekswerkplaats gepersonaliseerd leren met ict en doorontwikkeld vanuit de Kennistafel ict-geletterdheid van de GPA;
  • Een versie voor mbo-niveau (3/)4, ontwikkeld vanuit de Kennistafel ict-geletterdheid van de GPA;
  • Een versie voor hbo-niveau, ontwikkeld vanuit het project HODH van de HAN.

Daarnaast bestaat er een variant voor het primair onderwijs, ontwikkeld vanuit de PO Onderzoekswerkplaats gepersonaliseerd leren met ict.

Lees hier meer informatie over de zelfscan digitale geletterdheid.

Meer weten?

Vanuit het iXperium Centre of Expertise Leren met ict is Pierre Gorissen aanspreekpunt voor het onderwerp ‘digitale geletterdheid’.