Doe mee met de Monitor leren met ict voor mbo

In 2024 kunnen alle mbo-instellingen weer kosteloos meedoen met de monitor Leren en lesgeven met ict in het mbo. Meld je nu aan!

De monitor is een beproefd instrument waarmee mbo-instellingen (en hun docententeams) een beeld krijgen van de mate waarin docenten lesgeven met en over ict en in hoeverre zij beschikken over de hiervoor benodigde competenties. Het is een online vragenlijst die in kaart brengt wat het niveau is van de competenties van docenten en laat zien wat hun feitelijk handelen met en over ict in de les is. In 2022/2023 deden meer dan achtduizend docenten van 41 verschillende instellingen mee met landelijke monitor. De instellingen die hebben deelgenomen, vinden de resultaten waardevol. Met de resultaten kunnen zij hun koers bepalen en de voortgang vastleggen.

Wat levert deelname aan de monitor op?

De monitor, in de vorm van een online vragenlijst, brengt het niveau van de competenties van alle docenten en hun feitelijk handelen met en over ict in de les in kaart. De monitor sluit aan bij de belangrijkste competentiesets rondom lesgeven met ict. De resultaten van het onderzoek geven zicht op waar docenten, teams, opleidingen en instellingen staan op het gebied van ict. Daarnaast kunnen de bevindingen aanleiding geven tot het formuleren van ambities over ict en het uitwerken van een professionaliseringsplan. Bij herhaalde afname geeft de monitor bovendien inzicht in de opbrengsten van de professionalisering en andere inspanningen.

De resultaten worden per instelling teruggekoppeld in een online portal. Elke instelling kan met dit portal de resultaten op een fijnmazig niveau binnen de eigen organisatie bekijken en vergelijken, aansluitend bij de manier waarop de instelling is georganiseerd. Ook ontvangen instellingen een praatplaat met daarop de belangrijkste bevindingen om het gesprek binnen de organisatie aan te gaan. Deze manier van terugkoppeling is bedoeld om 1) het gesprek op teamniveau over ict op gang te brengen, 2) de ontwikkelbehoeften van docenten te faciliteren en 3) kan als startpunt dienen voor verdere professionalisering.

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Bas Kurver.

Bekijk hier de ervaringen van het Mediacollege Amsterdam met deelname aan de monitor Leren en lesgeven met ict.

Wat betekent deelname voor organisaties?

Bij deelname wijst elk bestuur een contactpersoon aan. De contactpersoon is bekend met de eigen organisatie en voor dit onderzoek verantwoordelijk voor de communicatie met de onderzoekers van het iXperium. Tijdens een bijeenkomst informeren we de contactpersoon over de praktische kant van het onderzoek. Aan de orde komen onder andere de aan te leveren gegevens van de docenten, het informeren van de eigen organisatie en het bijhouden van de respons op de vragenlijst. iXperium levert hiertoe standaarden, formats, een portal en promotiemateriaal aan. Ook verstrekt het iXperium de documenten voor het aanleveren van de benodigde gegevens, waaronder een routeboek, de specificatie en verwerking van persoonsgegevens en beveiligingsmaatregelen en een document voor het aanleveren van contactpersonen.