Spellenmiddag Leren met ict Gelderse Professionaliseringsagenda

Op 31 januari organiseerde de Projectgroep Leren met ict van de Gelderse Professionaliseringsagenda (GPA) een interactieve kennisdeelbijeenkomst voor de zes Gelderse mbo’s die samenwerken met iXperium op het thema Leren met ict. Op speelse en dynamische wijze maakten de aanwezigen kennis met verschillende werkvormen en interventies, gericht op professionalisering en leren en lesgeven met én over ict.

Onder het genot van een goed verzorgde lunch gingen de vertegenwoordigers van de betrokken instellingen (het Graafschap College, RijnIJssel, ROC A12, ROC Nijmegen, Yuverta, Aventus en de HAN) nog voorafgaand aan het daadwerkelijke programma onderling al met elkaar in gesprek over hun ervaringen met professionalisering en ict in het onderwijs. Vervolgens gaven Hilde Cuppen (specialist Leren met ict bij de HAN) en Marijke Kamping (projectleider bij Aventus), na een kort welkomstwoord waarin het programma van deze middag werd toegelicht, het startsignaal om het spellencircuit te betreden.  

Al spelend van én met elkaar leren

De middag bestond uit twee spelrondes waarin de aanwezigen, onder leiding van een onderzoeker van het iXperium Centre of Expertise, in gemixte groepen verschillende interventies of werkvormen uitprobeerden die vraagarticulatie rondom professionalisering (met ict) centraal stellen: hoe kunnen docenten zich professionaliseren en wat is daarvoor nodig? Zo begeleidde Marloes Timmermans, onderzoeker Leren met ict, een werkvorm waarin deelnemers gezamenlijk op zoek gingen naar een antwoord op de vraag: hoe kun je binnen je eigen instelling de resultaten van de monitor Leren en lesgeven met ict zo optimaal mogelijk benutten en hoe creëer je draagvlak op verschillende lagen binnen de organisatie om gewenste veranderingen door te voeren? Het Competentiespel, onder leiding van Manon van Zanten, was gericht op het achterhalen van welke competenties van het raamwerk docentcompetenties onderwijs met ict binnen een team al aanwezig zijn als het gaat om leren en lesgeven met ict en aan welke het nog ontbreekt. Icoördinator Itske Tersteeg ging met groepsleden aan de gang met docentprofessionalisering middels het Bouwstenenspel en Tanja van Grinsven, specialist Leren met ict, daagde spelers in het bordspel ‘Hart voor de zaak’ uit om keuzes rondom onderwijsinnovatie met ict, zoals VR, adaptieve software en blended leren, vanuit verschillende rollen (student, docent, leidinggevende, ict’er of beleidsadviseur) te benaderen.

Verschillend ervaringen, maar dezelfde obstakels

Het doel van de spellenmiddag was om de groepsleden zo veel mogelijk het gesprek met elkaar aan te laten gaan over hun ervaringen en wensen met betrekking tot lesgeven met en over ict en professionalisering. Op deze manier konden zij zowel met als van elkaar te leren en dat is erg waardevol.  “We lopen namelijk toch voornamelijk tegen dezelfde struggles aan,” aldus een van de vertegenwoordigers van ROC Nijmegen. Uit de gezamenlijke terugblik aan het eind van de middag blijkt bovendien dat de aanwezigen het er over eens zijn dat dit soort kennisdeelbijeenkomsten erg inspirerend zijn. “Middagen als deze, waarop we ervaringen kunnen uitwisselen en met elkaar kunnen sparren, helpen om tot nieuwe inzichten te komen en vervolgstappen binnen de organisatie te kunnen zetten,” merkte een van de aanwezigen op. Het merendeel van de aanwezigen is het er bovendien over eens de middag een vervolg mag krijgen.

Niet alleen voldoende food for thought dus, maar ook voldoende nieuwe aanknopingspunten om met dit gedachtegoed in de praktijk aan de slag te gaan. Een mooie uitkomst van deze middag!

Ook spelen?

Eveneens geïnspireerd geraakt en zou je graag een of meerdere van bovengenoemde werkvormen willen proberen? Neem contact op met ons op.