e-learning Borgen zorgtechnologie verweven in beleid

Zorgtechnologie levert een steeds belangrijkere bijdrage aan de kwaliteit en efficiëntie van zorg en vraagt om investeringen en samenwerking met partners in de keten. Kwalitatief goede zorgtechnologie kan de zelfregie van cliënten bevorderen en de administratieve lasten en werkdruk van zorgprofessionals reduceren. Tegelijk vraagt de introductie van nieuwe zorgtechnologieën het nodige van het verandervermogen van professionals en management. Hoe kun je als zorginstelling de mogelijkheden die zorgtechnologie biedt beleidsmatig aanwenden en bedreigingen die ermee gepaard gaan afwenden? Wie is verantwoordelijk voor wat rond zorgtechnologie?

Wil je met het bestuur en management van jouw zorg- of welzijnsorganisatie gedegen beleid voeren over zorgtechnologie? En wil je verantwoordelijkheden voor zorgtechnologie goed beleggen in het samenspel tussen directie, lijnmanagement, projectmanagement, innovatieen ICT-afdeling? Volg dan de e-learning: zorgtechnologie verweven in beleid.

Je krijgt in deze e-learning inzicht in het volgende:

  • Welke verantwoordelijkheden voor welke aspecten van zorgtechnologie beleg je bij wie in het samenspel van directie, lijnmanagement, projectmanagement, innovatieen ICT-afdeling zodat beleid gerealiseerd wordt?
  • Hoe kun je beleidsformulering rond digitalisering procesmatig aanpakken?
  • Welke ontwikkelingen in zorgtechnologie zijn te onderscheiden en hoe kun je die ontwikkelingen aanwenden voor innovatief beleid?
  • Welk beleid is nodig om de privacy, veiligheid en autonomie van cliënten en professionals te beschermen?
  • Uit welke aspecten bestaat een beleidsparagraaf rond zorgtechnologie of een volledig informatiebeleid?
  • Welke leiderschapscompetenties vereist digitalisering in de zorg?

Voor wie?

Bestuurders, managers, beleidsmedewerkers, innovatiemedewerkers, informatiemanagers of programmamanagers die zorgtechnologie/digitalisering beleidsmatig willen aanpakken in hun organisatie.

De e-learning is op post-HBO niveau en vereist ervaring met projectmatig werken.

Volg ook de andere e-learnings

Introductie E-learning Zorgtechnologie
Sturen op projecten vanuit het management
Van experiment naar implementatie

Deze e-learnings worden mogelijk gemaakt door de branche Verpleging en Verzorging in Midden-Gelderland. Ze zijn ontstaan vanuit maatschappelijke gelden. De e-learnings zijn vanuit iXperium Health ontwikkeld door HAN University of Applied Sciences en gefaciliteerd door WZW (werkgeversvereniging Zorg en Welzijn) en de Zorgalliantie (kennis- en leernetwerk). Je kunt de e-learnings kosteloos doorlopen en inzetten voor professionals in de sector Zorg en Welzijn.

Tip: gebruik ook de implementatiescan

Wil je technologie gaan toepassen in je praktijk in de zorg? Gebruik dan vanaf de eerste stap de implementatiescan. Zo kun je al vanaf de eerste experimenten nadenken over implementatievragen die je later in het proces tegenkomt.

Lees verder over de implementatiescan