Kennisdelen in onderzoekswerkplaats

Wat een enthousiasme bij de leer en deelsessie van de onderzoekswerkplaats gepersonaliseerd leren met ict.

De middag startte met een ervaringsverhaal van Fee, leerling van Agora. Zij vertelde hoe een schooldag er voor haar uitziet. En ze deelde enthousiast de challenge waar ze aan werkte, een project in Nepal.

Daarna gingen de deelnemers naar de verschillende activiteiten.

Bij de postersessies deelden de designteams hun onderzoeksvragen en waar ze nu staan. Mooi om te horen dat de deelnemers echt stappen kunnen zetten door hun deelname aan de onderzoekswerkplaats. Schoolleider Bas Collignon ziet nu al een verschil. “Het is verbazingwekkend hoe goed het gaat. De leerlingen gaan serieus aan het werk. Ze geven bijvoorbeeld nu ook zelf aan dat ze graag aan het eind van de les willen evalueren. De leerlingen hebben nu al meer invloed op wat ze leren. ”

Bas ziet ook grote meerwaarde van de combinatie van de activiteiten van de onderzoekswerkplaats (werken in designteams kennis delen en het onderzoek) en de master Ontwerpen Van Eigentijds Leren waar hij aan meedoet. Een van de leraren uit zijn team volgt de master ook. Daardoor kun je elkaar versterken en grotere stappen zetten.

Een paar voorbeelden van de posters uit de posterpresentatie.

Workshops

Tanja van Aarle, leraar van de Regenboog gaf een presentatie over de opbrengsten van de designteams die werken aan een vraagstuk rondom autonomie bij hoogbegaafde leerlingen. De vertelde hoe zij met haar klas werkt met video en google Classroom.

Het team van De Windroos deelde de opbrengsten van hun designteam. Ze gaven een inkijkje in het proces wat ze doorliepen bij die ontwikkeling van een leerlijn informatievaardigheden. Vanuit de leerlijn maakten ze een opdracht waarin leerlingen in zes stappen leren hoe van een vraag tot een eindpresentatie komen.

AnneMieke Zaat van iXperium Health liet deelnemers ervaren wat de rol van technologie en ict kan zijn in zorg en welzijn .

Zelfregie in het rekenonderwijs

Onderzoeker Marjoke Bakker en mediamentor Wouter van den Berg gaven een presentatie over zelfregie in het onderwijs. Welke mogelijkheden zien we voor zelfregie in het rekenonderwijs en wat is de rol van ict hierbij? De deelnemers gingen daarna zelf aan de slag met idee├źn voor didactische werkvormen om zelfregie in het rekenonderwijs vorm te geven.

Monitoring

Associate lector Anne-Marieke van Loon presenteerde de eerste uitkomsten van het monitoringsonderzoek dat vanuit de onderzoeksplaats platsvindt. Er is nu een beginmeting afgenomen. De leerlingen van groep 4 tot en met 8 vullen zelf de monitor in. De leerlingen geven antwoord op vragen over motivatie (heb je plezier in je schoolwerk), ervaren competentie (heb je het idee dat je je schoolwerk goed kunt doen, denk je dat je goed bent in je schoolwerk), waarde en nut (vind je het werk wat je doet waardevol), ervaren autonomie (kun je zelf kiezen wat je gaat doen) en beantwoorden vragen over het plannen en monitoren van hun werk. Er volgt nog een meting halverwege en een aan het eind van de periode.

Anne-Marieke besprak de eerste resultaten met de deelnemers van de leer en deelsessie. Herkennen ze het beeld? Welke verklaring kunnen ze bedenken voor de trends die we zien? Vervolgens ging de groep aan het werk in een spel. Welke inzichten die nu bekend zijn vinden ze waardevol, waar plaats je ze op het spelbord. Wat wil je bereiken in de periode dat we samenwerken in de onderzoekswerkplaats? De groepen waren zo enthousiast bezig met het spel dat ze om vijf uur eigenlijk niet wilden stoppen. Het maakte dus veel los.

De volgende bijeenkomst van deze onderzoekswerkplaats is in juni.