Leren en lesgeven met ict in het mbo 2022 Katern A

Begin 2022 heeft het iXperium Centre of Expertise Leren met ict de Monitor Leren en lesgeven met ict afgenomen in het mbo, in samenspraak met het ministerie OCW, de MBO Raad, MBO Digitaal en het programma Doorpakken op Digitalisering. Het is een landelijke meting waaraan 32 mbo-instellingen deelnamen. Sommige van de deelnemende mbo-instellingen werken al een lange tijd samen met het iXperium; voor hen was het al het tweede of zelfs derde meetmoment. Het grootste deel van de instellingen deed voor het eerst mee. In totaal vulde ruim een derde (34%) van alle bevraagde mbo-docenten de vragenlijst volledig in, waarmee bruikbare onderzoeksgegevens van ruim zesduizend docenten werden verzameld.

Samen onderzoekend ontwerpen

Binnen de Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd Leren met ict in het Primair onderwijs vindt zowel ontwerpgericht onderzoek plaats als overkoepelend onderzoek naar de interventies en naar de competenties van leraren en leerlingen. De publicatie ‘Samen onderzoekend ontwerpen’ is een tussentijdse evaluatie hoe dit proces van duurzame kennisontwikkeling binnen de onderzoekswerkplaats werkt: wat gaat er goed en wat zijn aandachts¬punten? De evaluatie is op basis van twee onderzoeken die ruim een jaar na de start van de onderzoekswerkplaats zijn uitgevoerd.

Leren en lesgeven met ict bij de HAN

Deze rapportage van de resultaten van de Monitor “Leren en lesgeven met ict” afgenomen onder docenten van de HAN, is een eerste stap in de uitvoering van het professionaliserings-programma HAN Open Digital Horizons. De Monitor maakt inzichtelijk hoe het bij de start van HAN Open Digital Horizons is gesteld met de competenties van docenten binnen de HAN voor leren en lesgeven met en over ict en in welke mate en met welke doelen ict nu een plek heeft in het onderwijs van de HAN.

Spelend en ontdekkend leren met ict in de kinderopvang

Sind 2019 jaar hebben KION, ROC Nijmegen (opleiding Pedagogisch Werk) en iXperium/Centre of Expertise Leren met ict een samenwerkingsverband met de ambitie om de (toekomstige) pedagogisch medewerkers en opleiders PW te bekwamen in het gebruik van ict in hun vak. Deze startnotitie gaat over het verkennend onderzoek.

iXpact professionalisering, Leidinggeven aan onderwijsinnovatie en ict

In het kader van iXpact wordt een professionaliseringstraject ontwikkeld en uitgevoerd voor leidinggevenden. In deze notitie schetsen we de context van iXpact, gaan we in op de competenties voor leidinggeven aan onderwijs en ict en op de (onderbouwing van) de bouwstenen van het professionaliseringstraject.