Leren en lesgeven met ict in het mbo 2022 – Katern C

Begin 2022 heeft het iXperium Centre of Expertise Leren met ict de monitor Leren en lesgeven met ict afgenomen in het mbo, in samenspraak met het ministerie OCW, de MBO Raad, MBO Digitaal en het programma ‘Doorpakken op Digitalisering’. Het betrof een landelijke meting waaraan 32 mbo-instellingen deelnamen. In totaal zijn van ruim zesduizend mbo-docenten bruikbare onderzoeksgegevens verzameld.

Leren en lesgeven met ict in het mbo 2022 – Katern B

Begin 2022 heeft het iXperium Centre of Expertise Leren met ict de Monitor Leren en lesgeven met ict afgenomen in het mbo, in samenspraak met het ministerie OCW, de MBO Raad, MBO Digitaal en het programma Doorpakken op Digitalisering. Het is een landelijke meting waaraan 32 mbo-instellingen deelnamen. Sommige van de deelnemende mbo-instellingen werken al een lange tijd samen met het iXperium; voor hen was het al het tweede of zelfs derde meetmoment. Het grootste deel van de instellingen deed voor het eerst mee. In totaal vulde ruim een derde (34%) van alle bevraagde mbo-docenten de vragenlijst volledig in, waarmee bruikbare onderzoeksgegevens van ruim zesduizend docenten werden verzameld.