Building blocks lecturer professional development

Based on both a review of (practice-based) literature and discussions with experts, the Facilitating Professional Development for Lecturers zone, together with iXperium Centre of Expertise Leren met ict, has developed an initial model for the professional development of lecturers.

A framework for digital competences of lecturers

Do you want to know which digital competences of lecturers are relevant for educational innovation with IT? Then get to work with the framework of the Facilitating professional development for lecturers zone.

Kennisvraagstukken rondom gepersonaliseerd leren met ict

Gepersonaliseerd leren heeft in de onderwijspraktijk verschillende betekenissen en verschijningsvormen gekregen. Scholen hebben daarbij veel vragen over gepersonaliseerd leren met ict in de onderwijspraktijk. Scholen vragen zich af hoe zij het leren van leerlingen kunnen personaliseren, hoe zij ict daarbij kunnen inzetten en wat er nodig is om gepersonaliseerd leren te organiseren.

Gepersonaliseerd leren met ict: scholen in beeld

In de publicatie ‘Gepersonaliseerd leren met ict: scholen in beeld’ zoomen we in op de ervaringen en resultaten van drie scholen uit de iXperium Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd leren met ict PO met het ontwerp- en implementatieproces ten aanzien gepersonaliseerd leren met ict.