Waardevolle opbrengsten bij de MBO Onderzoekswerkplaats

Op 1 november kwamen docenten, lerarenopleiders, onderzoekers en andere betrokkenen uit het onderwijsveld bijeen in het kader van de feestelijke viering van vier jaar MBO Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd leren met ict. De middag stond in het teken van de mooie resultaten die de samenwerking tussen de betrokken partners (De Leijgraaf – inmiddels Koning Willem I College – Rijn IJssel, Graafschap College, Mediacollege Amsterdam, Tilburg University, IVA Onderwijs) de HAN en het iXperium Centre of Expertise leren met ict tot nu toe heeft opgeleverd.

Na een gezamenlijke lunch begon het middagprogramma met een keynote van Jeroen van Mierlo, beleidsadviseur Digitalisering & Informatiebeleid bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Hij sprak over de kansen die digitalisering voor onderwijs biedt en de uitdagingen die daarmee gepaard gaan. Hoewel met behulp van technologie de student in toenemende centraal gesteld kan worden, vereist digitalisering ook dat er veilig en zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Tevens rijst de vraag: over welke (digi)vaardigheden moeten studenten beschikken om mee te kunnen draaien in zowel hun toekomstige werkveld als in de maatschappij?

Innovatie: alle sluizen moeten open

Een succesvolle innovatie is als een rivier waarvan alle sluizen open staan, zo stelt Van Mierlo. Als een van de sluizen dicht is, wordt de stroming belemmerd en komt de innovatie er niet. Daarom is het van belang om te onderzoeken welke elementen er voor zorgen dat een rivier blijft stromen en hoe voorkomen kan worden dat sluizen dicht komen te staan. Binnen het mbo ontbreekt het niet aan initiatieven tot vernieuwing. Er zijn echter de nodige kwetsbaarheden die ertoe leiden dat deze initiatieven niet leiden tot (blijvende) resultaten en dat het aantal digitaal vaardige studenten nog niet voldoende is. De uitdaging is om gehele onderwijsteams in beweging te krijgen en betrokkenheid in alle lagen van de organisatie te verwerven. Op die manier kan voldoende draagvlak gecreëerd worden om de resultaten en inzichten die initiatieven opleveren, binnen de organisatie te borgen.

Blik op de toekomst: MBO Onderzoekswerkplaats is voorloper

De wens van het ministerie is dat het onderwijs in Nederland eind 2030 beschikt over docenten met ‘superkracht’: leraren die ict-vaardig zijn en die op een digitaal veilige manier kunnen werken. Dat de samenwerking tussen mbo, hbo en wo daartoe een effectief middel is, bewijzen de opbrengsten van de MBO Onderzoekswerkplaats.

“Durf je eigen taal te verlaten en wees niet bang om buiten je comfortzone te treden,” zo stelt Van Mierlo. Ga actief op zoek naar transformatiehubs en initiatieven om je bij aan te sluiten. De MBO Onderzoekswerkplaats gepersonaliseerd leren met ict is een mooie voorloper van deze transformatiehubs. De komende jaren stelt het ministerie ruim twee miljoen euro ter beschikking om vernieuwingen rondom digitalisering in het onderwijs door te kunnen voeren.

Opbrengsten van de onderzoekswerkplaats

In de onderzoekswerkplaats is onderzoek gedaan, zijn publicaties verschenen en zijn casesstudies gedaan. Docenten en onderzoekers onderzochten, ontwierpen en ontwikkelden in iXperiumdesignteams nieuw ict-rijk onderwijs. In de workshops presenteerden een aantal iXperiumdesignteams hun producten.

Lees meer over de MBO Onderzoekswerkplaats gepersonaliseerd leren met ict

Bekijk alle producten van iXperiumdesignteams

Workshops

In de middag konden de deelnemers meedoen met diverse workshops waarin leden van iXperiumdesignteams van de onderzoekwerkplaats de producten presenteerden die ze in de afgelopen vier jaar hebben onderzocht, ontworpen en ontwikkeld. Zo konden aanwezigen zich inschrijven voor de workshop Zelfregulatie blended leren, Interactieve 360 graden video’s, Programmatisch toetsen, Personal branding en een Crash course Gamification. Een paar voorbeelden:

Interactieve 360 graden video’s: belevingsgericht leren

Leren door middel van beleving: in deze workshop, verzorgd door Frank Kockelkoren (docent Engels op het Graafschap College), stond een leerarrangement met VR centraal dat gericht was op de vraag: hoe kunnen we het werken met dementerenden in de beleving aanleren? In de workshop kwamen elementen aan bod die belangrijk zijn bij het ontwerpen van een scenario voor in VR: een authentieke omgeving die de praktijk goed nabootst, diverse keuzemogelijkheden die leiden tot verschillende scenario’s en vooral studenten zich vrij laten voelen om te experimenteren, fouten te mogen maken en hun emoties te tonen. Met behulp van VR kan een veilige omgeving geboden worden om (bewust) dingen volledig de mist in te laten gaan, en dat is belangrijk. Als je bewust alles fout doet, leer je namelijk ook hoe het wél moet, aldus Frank. Door samen met studenten scenario’s te ontwerpen kan bovendien het effect van deep learning worden versterkt. Het ontwerpen van casussen in VR hoeft namelijk niet complex te zijn. Het haalt studenten uit de ‘sleur’ van het klaslokaal en dat is van positieve invloed gebleken op niet alleen hun motivatie, maar ook op het leerrendement.

Aan wie overweegt een leerarrangement te maken waar VR een onderdeel van is, geeft Frank als tip mee om klein en simpel te beginnen. Hoe meer tijd gestoken wordt in het ontwerp, hoe minder tijd er overblijft om te kunnen experimenten. En juist dat – het experimenteren – is van essentieel belang om niet alleen het prototype bij te schaven en een goed eindproduct af te kunnen leveren, maar ook om het plezier erin te houden. Het succes van werken met VR komt namelijk ook grotendeels door hoe leuk het is!

Lees meer over dit iXperiumdesignteam

Workshop ‘Personal branding’: Know yourself to grow yourself

‘Om jezelf te laten zien, is het belangrijk dat je het podium pakt’. Dat was de insteek van de workshop ‘Personal branding’ die verzorgd werd door Sanne van Uden en Jim Broeren (beiden docenten aan het Koning Willem 1 College). Drie thema’s stonden centraal: ‘personal branding’, ‘mediawijsheid’ en ‘netwerken’. Alle deelnemers waren ‘artiesten’, met ieder een eigen uniek verhaal en achtergrond, die zich aan het eind van de workshop met zelf gekozen methoden en middelen (zoals tekst, muziek, dans, moodboards) moesten presenteren. Jezelf (online) presenteren is immers ook onderdeel van personal branding. Hoe geef je online een goede weergave van jezelf?

Personal branding is zeker niet alleen bedoeld voor ondernemers die zichzelf in de kijker willen spelen. Voor iedereen kan het goed zijn om stil te staan bij wat je wil delen met mensen om je heen. Met deze boodschap besluiten Sanne en Jim hun verhaal. Een inspirerende workshop, verzorgd door twee enthousiaste sprekers!

Na afloop van de workshops was er ruimte om te praten over de belangrijkste lessen en opbrengsten die de Onderzoekswerkplaats in de afgelopen vier jaar heeft opgeleverd. Ook vond er een korte quiz plaats.
Waar de aanwezigen het over eens waren, is dat de grote kracht van het onderzoekswerkplaats het ‘samen’ is: het delen, het netwerken en het leren van anderen om het onderwijs te verbeteren. De onderzoekswerkplaats heeft ertoe geleid dat er nauwere banden zijn ontstaan tussen mbo en hbo en dat er mooie stappen zijn genomen om het onderwijs te verbeteren met behulp van technologie. Er blijkt echter ook nog een weg te gaan: onderwijs innoveert minder snel dan andere gebieden als het gaat om het benutten van de kansen die technologie biedt om de onderwijskwaliteit te verbeteren.

Lees meer over dit iXperiumdesignteam

Gamification – studenten staan te trappelen voor de deur

Docenten Astrid Snel, Salva de Nooijer en Eric van Bakel onderzochten serious gaming in het onderwijs. De leden van dit iXperiumdesignteam kwamen vanuit verschillende organisaties en opleidingen. Ze ontwikkelden een gamevorm waarbij ze sportstudenten van niveau 4 leerjaar 2 in de rol zetten van adviseurs voor een fitnesscentrum. Ze kregen de vraag om een plan te maken voor een evenement voor dit fitnesscentrum. De studenten kregen door de bewust gekozen spelelementen een actieve en positieve houding. Het iXperiumdesignteam had zelf onderzoek gedaan en kreeg onder andere van een adviseur het advies om de setting zo realistisch mogelijk te maken dus de lessen waren op locatie in de sportschool. Er was een onboarding waarmee iedereen meteen in het simulatiespel zat, iedere dag konden de studenten fiches winnen (waarmee ze bijvoorbeeld extra advies konden inhuren of een uur spelen op de squashbaan konden kopen) en op de laatste dag van de week beoordeelde een jury het voorgestelde plan.

Belangrijk bij gamification is bijvoorbeeld dat de studenten een onboarding hebben – een ervaring of challenge die iedereen moet kunnen halen. Dan start je meteen met een positieve ervaring. Daarna komt er meer complexiteit worden de uitdagingen steeds groter. Voortgang kun je zien in een leaderboard. het team ontwikkelde een interactieve flyer die je kunt gebruiken als je zelf gamification wilt toepassen in je onderwijs.

Voor de docenten was het ook een spannende ervaring om zo les te geven. In de workshop deelden ze hun ervaringen. Erik: “Je hebt snel de neiging om teveel te willen helpen, maar je moet echt op je handen gaan zitten en het loslaten. De studenten moeten zelf aan de slag.” Astrid merkte bij een andere les dat studenten echt goed reageren op serious games. Voor het vak economie gaf ze colleges over recht wat studenten vaak saai vinden. Toen ze in een setting werden gezet van een juridisch adviesbureau merkte ze dat de studenten al vijf minuren voor de les stonden te trappelen om door te gaan met de adviesopdracht.

Lees meer over dit iXperiumdesignteam

Casestudies

Als onderdeel van het onderzoek binnen de Onderzoekswerkplaats zijn van de vijf mbo-instellingen casestudies beschreven over wat de Onderzoekswerkplaats voor hen betekent. De resultaten van deze casestudies worden binnenkort in zijn geheel gepubliceerd.

Informatiemarkt

Meer ideeën, winstpunten en inzichten konden deelnemers tijdens de afsluitende informatiemarkt en borrel met elkaar delen. Al met al was het een inspirerende middag die met recht een viering genoemd mag worden: de viering van de prachtige resultaten die de Onderzoekswerkplaats tot nu toe heeft opgeleverd!