Gamification inzetten voor dieper en samenwerkend leren in projecten in het mbo

Wat was de vraag van De Leijgraaf, ROC Nijmegen en Curio?

De Leijgraaf participeert in de Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd leren met ict. Samen met ROC Nijmegen en Curio is een designteam opgestart rondom gamification. Gamification kan een oplossing zijn voor het probleem dat de studenten minder geĆÆnteresseerd lijken te zijn in theoretische vakken. Bovendien blijkt de transfer van kennis naar andere situaties niet altijd vanzelfsprekend te zijn. Daarnaast is echt goed kunnen samenwerken een steeds meer gevraagde vaardigheid in de samenleving en daarom wil het designteam ook deze vaardigheden versterken. Deze elementen in combinatie leiden tot de vraag: is samenwerking met behulp van gamification een manier om studenten meer regie te geven over hun eigen leerproces, zodat zij kennis en vaardigheden meer integraal zien en verwerven?

Wat heeft het designteam gedaan?

Het designteam heeft de begrippen zelfregie, motivatie, samenwerken en gamification verkend op basis van literatuurstudie. Ook heeft het designteam verschillende gesprekken gevoerd met experts op het gebied van gamification. Deze experts hebben ook tips gegeven voor het leerarrangement. Daarnaast neemt het designteam op verschillende manieren kennis van de praktijkervaringen van anderen. Zo heeft het designteam docenten die gamification toepassen in hun onderwijs uitgenodigd om hun ervaringen met hen te delen. Ook organiseerde het designteam begin 2021 een kennisdeelbijeenkomst met andere designteams over gamification. Alle inzichten zijn op een rij gezet en het designteam heeft op basis hiervan ontwerpeisen opgesteld.

Wat heeft het designteam opgeleverd?

Het designteam heeft een projectweek uitgewerkt voor studenten Sport en Bewegen, waarbij studenten een praktijkopdracht uitvoeren. Ze werken een plan uit, waarmee een sportschool subsidie kan binnenhalen bij een gemeente.. De eigenaar van de sportschool is de opdrachtgever. De plannen worden aan het eind van de projectweek beoordeeld door een jury bestaande uit de eigenaar van de sportschool en opleidingsdirecteuren.

Bij de start van de week krijgen studenten een startbudget. Gedurende de week kunnen de studenten geld verdienen met het resultaat van die dag. Via een dashboard kunnen de studententeams hun eigen ontwikkeling volgen en kunnen ze zien waar zij staan ten opzichte van andere teams. Spelelementen zijn:

  • een realistische verhaallijn (praktijkopdracht),
  • onboarden (een eerste makkelijke opdracht om studenten gemotiveerd te krijgen),
  • quests,
  • dagwinnaar (goud, zilver, brons) en financiĆ«le beloning,
  • ruimte om fouten te maken en feedback,
  • plot twists,
  • dashboard, waarop teams eigen prestatie kunnen zien en vergelijken met andere teams,
  • presentatie voor jury.

Deze projectweek wordt nog getest in de praktijk.

Een deel van het designteam gaat dit schooljaar op eigen initiatief verder om de opgedane inzichten te kunnen delen met anderen. Gedacht wordt aan een A4 met gameprincipes waarmee docenten hun lessen kunnen verrijken en een crash course gamification.

Video: docent Salva de Nooijer van Curio vertelt over ervaringen in het designteam.

De eindrapportage en de eindproducten worden binnenkort op deze pagina geplaatst.

Dit designteam maakt onderdeel uit van de Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd leren met ict MBO.