Gamification inzetten voor dieper en samenwerkend leren in projecten in het mbo

Wat is de vraag van De Leijgraaf, ROC Nijmegen en Curio?

De Leijgraaf participeert in de Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd leren met ict. Samen met ROC Nijmegen en Curio is een designteam opgestart rondom gamification. Er wordt soms al gebruikgemaakt van spellen in het kader van activerende didactiek, en de docenten merkten dat de studenten hier erg enthousiast en actief mee aan het werk gaan. Daarom bestaat de wens om dit uit te bouwen. Gamification kan een oplossing zijn voor het probleem dat de studenten minder geïnteresseerd lijken te zijn in theoretische vakken. Bovendien blijkt de transfer van kennis naar andere situaties niet altijd vanzelfsprekend te zijn. Daarom is de vraag van dit designteam: Hoe kun je zelfregie, motivatie en samenwerking van studenten bij projectmatig werken stimuleren met behulp van gamification?

Wat doet het designteam?

Het designteam heeft de begrippen zelfregie, motivatie, samenwerken en gamification verkend op basis van literatuurstudie. Daarnaast neemt het designteam op verschillende manieren kennis van de praktijkervaringen van anderen. Zo heeft het designteam docenten die gamification toepassen in hun onderwijs uitgenodigd om hun ervaringen met hen te delen. Ook organiseert het designteam op 10 februari 2021 een kennisdeelbijeenkomst met andere designteams over gamification. Alle inzichten zijn op een rij gezet en het designteam wil deze gaan benutten om de vraag verder aan te scherpen en ontwerpeisen voor het leerarrangement op te stellen.

Video: docent Salva de Nooijer van Curio vertelt over ervaringen in het designteam.

Dit designteam maakt onderdeel uit van de Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd leren met ict MBO.