Wat betekent ict voor het (speciaal) onderwijs?

Niet iedereen kan meekomen in de digitale wereld. Ergotherapeut bij de onderwijsspecialisten in Arnhem, Dennis Arnold, vroeg studenten van onder meer de opleidingen Ergotherapie, Diëtetiek, Pedagogiek en Pabo om te onderzoeken wat er verstaan wordt onder digitale inclusie.

Veranderingen van de rol van docent met AI in het onderwijs

Leraren en scholen binnen de Stichting Primair Onderwijs Groesbeek (SPOG) zetten Artificial Intelligence (AI) in in hun onderwijs. Hoe doen ze dat? Waar helpt AI een leraar of een leerling. Waar liggen de kansen en wat zijn de risico’s? Wat vraagt dat nieuwe onderwijs met AI eigenlijk van de organisatie van scholen?

In gesprek met 2 AI-experts

In de maand van AI in het onderwijs mag een gesprek met 2 AI-experts uit het iXperium-netwerk natuurlijk niet ontbreken. In een boeiende podcast vertellen zij hoe ze aankijken tegen AI in onderwijs.

Resultaten Monitor Leren en lesgeven met ict bekend

Hoe wordt ict ingezet in het primair onderwijs en welke ontwikkelingen zien we hierin? Het iXperium/CoE geeft met een periodieke ‘monitor Leren en lesgeven met ict’ een overzicht van het niveau van de competenties, en van het feitelijk lesgeven met ict. De resultaten van de meting van 2021 in het primair onderwijs zijn bekend.

Kennisagenda voor het onderwijs

Op 5 april is de eerste Kennisagenda voor het onderwijs in Nederland gepubliceerd en gelanceerd. Deze gaat richting geven aan onderzoeksvragen en kennisopbouw binnen het onderwijs voor de komende jaren, dwars door alle onderwijssectoren heen.

Terugblik op Onderwijsdagen 2022

Van 21 tot 25 maart stonden de Onderwijsdagen 2022 op de agenda. Met maar liefst 1200 inschrijvers is er online volop van gedachten gewisseld over het onderwijsvak. Een prachtige week waarin docenten van ROC Nijmegen, de HAN, de RU en Radboudumc samenwerkten aan interessante workshops. Ook vanuit het project HAN Open Digital Horizons stonden er mooie workshops op het programma.

“Het iXperium/Centre of Expertise Leren met ict voorziet in de behoefte van de markt”

Het iXperium/CoE heeft tot doel om samen te bouwen aan gepersonaliseerd leren met ict. Eind vorig jaar liet dit omvangrijke samenwerkingsverband zich via een peer review (een leren-van-elkaar-model) onder de loep nemen. De resultaten spreken boekdelen. Het is duidelijk dat het iXperium/CoE zich over de hele linie in de voorhoede begeeft.