Leren en lesgeven met ict in het MBO

29 en 30 september was de 46e conferentie MBO Digitaal met als motto Gaank is alles, oftewel we willen vaart maken! HAN-lector Marijke Kral gaf 30 september een key-note over de uitkomsten van de mbo monitor Leren met ict en de betekenis hiervan voor de sector.

Gepersonaliseerd leren met ict: scholen in beeld

In de publicatie ‘Gepersonaliseerd leren met ict: scholen in beeld’ zoomen we in op de ervaringen en resultaten van drie scholen uit de iXperium Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd leren met ict PO met het ontwerp- en implementatieproces ten aanzien gepersonaliseerd leren met ict.