Meetinstrumenten digitale geletterdheid

Binnen het iXperium Centre of Expertise zijn verschillende meetinstrumenten ontwikkeld om digitale geletterdheid bij leerlingen en studenten via praktijkgerichte vaardigheidsopdrachten te meten.

Er is bewust gekozen voor meetinstrumenten zonder zelfinschattingsvragen en met niet of nauwelijks kennisvragen. Digitale geletterdheid gaat niet alleen over het kennen van feiten en termen, maar vooral over het begrijpen hoe je technologie effectief kunt gebruiken om problemen op te lossen, informatie te vinden, te communiceren en creatief te zijn. Onze meetinstrumenten brengen deze vaardigheden in kaart.

De zelfscan bestaat uit praktijkgerichte vaardigheidsopdrachten en geeft een breed beeld van de digitale geletterdheid. Na afloop krijgen studenten hun score per competentie te zien met tips voor verbetering. Docenten, opleidingen en academies krijgen op geaggregeerd niveau resultaten te zien.

De zelfscan is ontwikkeld en getest in samenwerking met de praktijk, met input van experts.

Doelen

Doelen van de zelfscan zijn:

 • een beeld krijgen van de digitale geletterdheid van de studenten
 • inzicht krijgen in het effect van onderwijs gericht op het verbeteren van digitale geletterdheid
 • de studenten inzicht geven in hun eigen digitale geletterdheid

Modules

De zelfscan is gebaseerd op de DigComp 2.2 en bestaat uit vijf modules:

 1. Informatie- en datageletterdheid
 2. Communicatie en samenwerking
 3. Digitale contentcreatie
 4. Veiligheid
 5. Problemen oplossen

Versies

Er zijn momenteel drie versies van de zelfscan beschikbaar:

 • Een versie voor mbo-niveau (1/)2;
 • Een versie voor mbo-niveau (3/)4;
 • Een versie voor hbo-niveau.

Totstandkoming

De zelfscans zijn ontwikkeld in nauwe samenwerking met docenten uit de mbo- en hbo-praktijk.

Rapportage

Onderwijsinstellingen die meedoen met de zelfscan ontvangen toegang tot een online portal. De resultaten geven inzicht in de digitale geletterdheid van (groepen) studenten en een aanknopingspunten voor het optimaliseren van onderwijsaanbod op dit gebied. Ook ontvangen studenten een eigen persoonlijke rapportage, direct na het maken van de toets.

Publicaties

Op deze pagina kun je alle zelfscanrapporten bekijken.

De ECC-ICT-test is een instrument waarmee basisscholen inzicht krijgen in de digitale geletterdheid van hun leerlingen. De ECC-ICT-test bestaat uit praktijkgerichte vaardigheidsopdrachten en geeft een breed beeld van de digitale geletterdheid. Scholen krijgen op geaggregeerd niveau resultaten van hun leerlingen te zien. De test is geschikt voor leerlingen uit groep 4 t/m groep 8. 

Doelen

Doelen van de ECC-ICT-test zijn:

 • een beeld krijgen van de digitale geletterdheid van de leerlingen
 • inzicht krijgen in het effect van onderwijs gericht op het verbeteren van digitale geletterdheid

Digitale vaardigheden

De ECC-ICT-test richt zich op de drie domeinen van digitale vaardigheden die leerlingen nodig hebben voor gepersonaliseerd leren:

 • Effectief gebruik van ict
 • Collaboratief gebruik van ict
 • Creatief gebruik van ict

Totstandkoming

De ECC-ICT-test is ontwikkeld vanuit de PO Onderzoekswerkplaats gepersonaliseerd leren met ict. Als het gaat om gepersonaliseerd leren met ict, worden van leerlingen bepaalde digitale vaardigheden verwacht. Zij gaan immers aan het werk met ict-toepassingen die worden gebruikt om het gepersonaliseerd leren vorm te geven, zoals adaptieve oefenprogramma’s. Ook kunnen zij ict inzetten om op zoek te gaan naar informatie over onderwerpen die aansluiten bij hun interesse, of om bijvoorbeeld samen te werken met andere leerlingen.

Publicaties

Over de ECC-ICT is een wetenschappelijk artikel verschenen in the Journal of Computer Assisted Learning. Via deze pagina kun je dit artikel bekijken.

Wil je meer weten over de ontwikkeling van dit meetinstrument en de resultaten van de eerste afnames? Lees dan de Eindrapportage van de Onderwijswerkplaats PO. In hoofdstuk 3.2 wordt het instrument besproken.

Meer weten?

Vanuit het iXperium Centre of Expertise Leren met ict is Pierre Gorissen aanspreekpunt voor het onderwerp ‘digitale geletterdheid’.