Zelf aan zet met het evaluatiespel

Hoe zorg je dat je een creatief ontwikkelproces goed afrondt met het projectteam en dat je de lessen boven tafel krijgt die je tijdens het proces samen hebt geleerd? Daarvoor is het evaluatiespel in het leven geroepen. Onderzoeker Madeleine Hulsen (iXperium) vertelt wat het evaluatiespel inhoudt en welke voordelen deze manier van evalueren met zich meebrengt.

Vijf vragen over blended learning

Online leren is de afgelopen 1,5 jaar in een sneltreinvaart opgekomen. Toch is de combinatie met offline belangrijk. Blended learning dus.

“MET ICT SLUIT JE BETER AAN BIJ DE ONDERWIJSBEHOEFTEN VAN LEERLINGEN”

Deze maand verscheen de publicatie ‘Bouwen aan gepersonaliseerd leren met ict’ vanuit de Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd Leren met ict in het Primair Onderwijs (OWP PO). Maar hoe doe je dat, gepersonaliseerd leren met ict? Wat betekenen zelfregie en differentiatie en waarom is het belangrijk om daar aandacht aan te schenken in het primair onderwijs? Lees het interview met Anne-Marieke van Loon, associate lector Leren met ict aan de HAN en projectleider van de OWP PO.

Hoe staat het met ict in het onderwijs van de Academie Educatie van de HAN?

Bij de Academie Educatie van de HAN is Leren en lesgeven met ict al sinds geruime tijd een speerpunt in de lerarenopleidingen. In samenwerking met het werkveld en met onderzoekers van iXperium worden stappen gezet in curriculumontwikkeling en professionalisering van lerarenopleiders. Om de ontwikkelingen te volgen wordt elke twee/drie jaar de monitor Leren en lesgeven met ict afgenomen. Met deze monitor brengen we in kaart in hoeverre de lerarenopleiders en studenten van de Academie Educatie in hun lespraktijk gebruik maken van ict en hoe het staat met hun competenties op het gebied van leren en lesgeven met ict.

Hoe breng je gepersonaliseerd leren met ict in de praktijk? De Kennistafel zoekt het uit!

Hoe kun je leren personaliseren? Hoe zet je ict daarbij in en wat is er allemaal nodig om gepersonaliseerd leren met ict te organiseren? Allemaal vragen waar scholen in het primair onderwijs graag antwoord op krijgen. Daarom is de landelijke Kennistafel Gepersonaliseerd leren met ict in het leven geroepen, op initiatief van de PO-Raad en het NRO.

Publicatie: kenmerken van digitale teksten in een vreemde taal

Manon Reiber is lerarenopleider en hoofddocent bij de Master Leraar Engels van de HAN. Zij doet daarnaast promotieonderzoek naar digitaal lezen in een vreemde taal. Er wordt namelijk steeds meer digitaal gelezen. Voor het schoolvak Engels betekent dit dat er een grote hoeveelheid aan authentiek leesmateriaal voorhanden is, waar dat eerder niet het geval was. Naast kansen, levert dit ook nieuwe uitdagingen op.

Banner onderwijsdagen 2021

iXperium bij Onderwijsdagen 2021 van de RU en de HAN

Van 15 tot en met 18 maart zijn de Onderwijsdagen 2021 van de Radboud University en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Het iXperium draagt haar steentje bij met twee live workshops en verschillende kennissnacks.