A framework for digital competences of lecturers

Do you want to know which digital competences of lecturers are relevant for educational innovation with IT? Then get to work with the framework of the Facilitating professional development for lecturers zone.

Kennisvraagstukken rondom gepersonaliseerd leren met ict

Gepersonaliseerd leren heeft in de onderwijspraktijk verschillende betekenissen en verschijningsvormen gekregen. Scholen hebben daarbij veel vragen over gepersonaliseerd leren met ict in de onderwijspraktijk. Scholen vragen zich af hoe zij het leren van leerlingen kunnen personaliseren, hoe zij ict daarbij kunnen inzetten en wat er nodig is om gepersonaliseerd leren te organiseren.

Gepersonaliseerd leren met ict: scholen in beeld

In de publicatie ‘Gepersonaliseerd leren met ict: scholen in beeld’ zoomen we in op de ervaringen en resultaten van drie scholen uit de iXperium Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd leren met ict PO met het ontwerp- en implementatieproces ten aanzien gepersonaliseerd leren met ict.

Bouwen aan gepersonaliseerd leren met ict

In de Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd leren met ict PO werkten acht basisscholen en een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs, HAN Pabo, het HAN lectoraat Leren met ict en de Open Universiteit intensief samen aan gepersonaliseerd leren met ict.

Samen onderzoekend ontwerpen

Binnen de Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd Leren met ict in het primair onderwijs vindt zowel ontwerpgericht onderzoek plaats als overkoepelend onderzoek naar de interventies en naar de competenties van leraren en leerlingen. De publicatie ‘Samen onderzoekend ontwerpen’ is een tussentijdse evaluatie hoe dit proces van duurzame kennisontwikkeling binnen de onderzoekswerkplaats werkt: wat gaat er goed en wat zijn aandachtspunten? De evaluatie is op basis van twee onderzoeken die ruim een jaar na de start van de onderzoekswerkplaats zijn uitgevoerd.