Bouwen aan gepersonaliseerd leren met ict

In de Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd leren met ict PO werken acht basisscholen en een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs, HAN Pabo, het HAN lectoraat Leren met ict en de Open Universiteit intensief samen aan gepersonaliseerd leren met ict.

Samen onderzoekend ontwerpen

Binnen de Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd Leren met ict in het Primair onderwijs vindt zowel ontwerpgericht onderzoek plaats als overkoepelend onderzoek naar de interventies en naar de competenties van leraren en leerlingen. De publicatie ‘Samen onderzoekend ontwerpen’ is een tussentijdse evaluatie hoe dit proces van duurzame kennisontwikkeling binnen de onderzoekswerkplaats werkt: wat gaat er goed en wat zijn aandachts¬punten? De evaluatie is op basis van twee onderzoeken die ruim een jaar na de start van de onderzoekswerkplaats zijn uitgevoerd.

A literature review of open-ended concept maps as a research instrument to study knowledge and learning

In educational, social or organizational studies, open-ended concept maps are used as an instrument to collect data about and analyze individuals’ conceptual knowledge. Open-ended concept map studies devoted to knowledge and learning apply a variety of methods of analysis. This literature review systematically summarizes the various ways in which open-ended concept maps have been applied in previous studies of knowledge and learning.

iXpact professionalisering, Leidinggeven aan onderwijsinnovatie en ict

In het kader van iXpact wordt een professionaliseringstraject ontwikkeld en uitgevoerd voor leidinggevenden. In deze notitie schetsen we de context van iXpact, gaan we in op de competenties voor leidinggeven aan onderwijs en ict en op de (onderbouwing van) de bouwstenen van het professionaliseringstraject.

Rolomschrijving verbinders iXpact

iXpact wil de impact van onderzoek in de praktijk verbeteren op het gebied van gepersonaliseerd leren met ict en ict-geletterdheid. Hiertoe zijn leidinggevenden ondersteund met kennis en instrumenten en zijn verbinders die een actieve rol vervullen in de kennisinfrastructuur en in hun schoolorganisatie (zij functioneren als boundary crossers tussen onderzoek en praktijk) opgeleid en in positie gebracht.