Integratie van computational thinking in het curriculum bij De Vlinder

Wat was de vraag van basisschool De Vlinder?

Basisschool de Vlinder wilde weten hoe computational thinking geïntegreerd in het curriculum in relatie tot onderzoekend leren aangeboden kon worden. Daarnaast wilden ze de zelfverantwoordelijkheid van kinderen vergroten.

Wat heeft het designteam gedaan?

De competentiebeschrijvingen van het SLO zijn gebruikt om binnen de leerlijn voor de digitale geletterdheid het nog ontbrekende deel voor computational thinking uit te werken. Het designteam heeft verkend hoe zelfstandig werken een plek kan krijgen in activiteiten omtrent computational thinking. Hiervoor zijn de competenties voor zelfstandig werken verkend.

Wat heeft het designteam opgeleverd?

Uiteindelijk is op basis van de leerlijn en de competenties een lesvoorbereidingsformulier opgesteld. Dit formulier is bedoeld om lessen computational thinking voor te bereiden, waarin ook aandacht is voor zelfstandig werken. De leraren van De Vlinder hebben ook lessen geïnitieerd en uitgeprobeerd. Hierdoor kwam het gesprek tussen collega’s en het uitwisselen van ervaringen op gang. Het designteam heeft bewustwording voor het belang van computational thinking verhoogd.