Gepersonaliseerd leren in rekenonderwijs bij de Laak

Het designteam van Basisschool De Laak (SPOM) wil beter aansluiten bij het niveau en de onderwijsbehoefte van individuele leerlingen. Vernieuwingen die eerder zijn ingezet bleken niet toereikend. Dat merkt de school voornamelijk in het leergebied rekenen. De leerlingen hebben meer ondersteuning en uitdaging nodig, maar de school loopt daarbij tegen de grenzen van de organisatie van haar onderwijs aan.

Het iXperium designteam onderzoekt hoe de Laak in het rekenonderwijs voor alle leerlingen van de school, kan aansluiten bij het niveau van de individuele leerling en kan tegemoetkomen aan de specifieke onderwijsbehoeften, zodat leerlingen goede leerresultaten behalen en een hoge mate van betrokkenheid laten zien. Daarbij is belangrijk dat de leerlingen, in samenspraak met de leraar, meer regie voeren op onderdelen van het eigen leerproces.

Dit designteam maakt onderdeel uit van de Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd leren met ict PO.