Duurzame onderwijsinnovatie realiseren in de Onderzoekwerkplaatsen Gepersonaliseerd leren met ict

Het iXperium Centre of Expertise Leren met ict werkte gedurende 2018 tot 2022 samen met partners in de Onderzoekswerkplaatsen Gepersonaliseerd leren met ict voor het primair onderwijs en het mbo. Gedurende een periode van vier jaar gingen in het po en mbo scholen aan de slag met praktijkvraagstukken. De vruchtbaarheid van deze samenwerkingen leidt tot de vraag: wat is de kracht van samenwerken in een onderzoekswerkplaats?

Terugblik masterclass Pedagogisch-didactische inzet van ict

Op 5 juni vond de laatste masterclass over leren met ict plaats in het iXperiumlab Arnhem. Deze masterclass stond in het teken van de pedagogisch-didactische inzet van ict. Centraal stond de vraag: hoe kan ict een versterkende rol spelen in de lessen van leerkrachten en docenten?

Onderzoek met impact: lerarenopleiders als rolmodel voor leren en lesgeven met ict

Als aankomend leraar wordt van je verwacht dat je digi-datavaardig bent en dat je in staat bent om je onderwijs te verrijken door ict op een pedagogisch-didactische manier in te zetten en je leerlingen op te leiden voor leven, leren en werken in de digitale samenleving. Een hele opgave – niet alleen voor de startende leraar, maar ook voor de lerarenopleiders die hen opleiden. Wat vraagt dit van lerarenopleiders en hoe kunnen zij op een goede manier invulling geven aan de voorbeeldfunctie die zij als leraar van leraren vervullen? Dit vormt de focus van het promotieonderzoek van Dana Uerz, senior onderzoeker bij iXperium.

GPA CONNECT: aftrap van een Gelders netwerk van i-coaches

Op 6 juni 2024 wemelde het van i-coaches bij het CIVON in Ulft: de aftrap van het Gelders netwerk van i-coaches van vijf mbo-instellingen vond plaats. Dit netwerk is een initiatief vanuit de Gelderse ProfessionaliseringsAgenda (GPA).

Succesvol onderzoekend ontwerpen in de iXperium Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd Leren met ict PO

In de iXperium Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd leren met ict PO werkten basisscholen van negen schoolbesturen in de regio Arnhem en Nijmegen, HAN Pabo en de Open Universiteit samen aan de vormgeving van gepersonaliseerd leren met ict in het primair onderwijs. Op verschillende niveaus leidde dit tot waardevolle opbrengsten. Samen met de geleerde lessen van vier jaar onderzoekend ontwerpen zijn deze onlangs gebundeld in een infographic.

Terugblik masterclass Ontdekkingstocht digitale vaardigheden

Op 23 april vond de masterclass Ontdekkingstocht digitale vaardigheden plaats in het iXperiumlab in Arnhem. Tijdens deze middag konden deelnemers kennismaken met de zelfscan digitale geletterdheid voor studenten en gingen ze in een vogelvlucht door de competentieprofielen leren en lesgeven met ict.

Terugblikken op vier jaar samen werken binnen KEI-Innovatienetwerk

Dinsdag 23 april kwamen leden van het KEI-Innovatiewerk samen in het iXperiumlab in Nijmegen om gezamenlijk terug te blikken op de samenwerking van de afgelopen vier jaar. Samen stonden zij stil bij: hoe is het proces verlopen, wat hebben we bereikt en welke inzichten nemen we mee?

Concreet aan de slag met kansengelijkheid

Technologie kan als instrument de kloof in kansengelijkheid helpen dichten, maar ook juist vergroten. Dat maakt het van belang om te kunnen begrijpen hoe deze mechanismen werken en begint bij het in beeld brengen van de ict-competenties bij docenten.