Concreet aan de slag met kansengelijkheid

Technologie kan als instrument de kloof in kansengelijkheid helpen dichten, maar ook juist vergroten. Dat maakt het van belang om te kunnen begrijpen hoe deze mechanismen werken en begint bij het in beeld brengen van de ict-competenties bij docenten.

Terugblik masterclass Digitale geletterdheid

Dinsdagmiddag 19 maart stond in het teken van de masterclass Digitale geletterdheid. Een brede groep van 50 geïnteresseerden heeft deze middag kennisgemaakt met digitale geletterdheid in allerlei vormen en ging enthousiast weer naar huis. Hier lees je een terugblik op de middag.

iXperimenteren met entrea lindenhout in het iXperiumlab

Op dinsdag 2 april was het iXperiumlab in Arnhem goed gevuld: tijdens de studiedag van entrea lindenhout bezochten zo’n 60 medewerkers van de locaties De Berg en De Tapir het lab om te kunnen experimenteren met en inspiratie op te doen over verschillende ict-toepassingen die het onderwijs kunnen verrijken.

Lessen en inspiratie uit de MBO Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd leren met ict

De handen ineenslaan om een duurzame oplossing te vinden voor innovatievraagstukken in het mbo met behulp van ict: dat is wat vijf mbo-instellingen in 2018 besloten te doen in de MBO Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd leren met ict. Samen met het iXperium, de practoraten Innovatiesucces in het mbo en Mediawijsheid, Tilburg University en IVA Onderwijs leidde dit tot mooie inzichten en waardevolle lessen die verwerkt zijn tot drie praktijkpublicaties met praktische tips en voorbeelden die sectoroverstijgend inspiratie kunnen bieden voor wie aan de slag wil met onderwijsinnovatie met ict.

Learning labs on tour met Gelderse mbo’s

In de iXperiumsamenwerking met de Gelderse mbo’s is in 2023 de werkgroep Learning Labs opgestart. In deze werkgroep trekken de innovatielabs van Graafschap College, Rijn IJssel en Aventus een jaar lang gezamenlijk op met collega’s van Yuverta en iXperium als lerend netwerk. Het netwerk kent een inspirerende aanpak van ‘learning labs on tour’. Tijdens de bezoeken aan elkaars labs worden good practices gedeeld en wordt kennis ontwikkeld.

Overheidsbrede visie generatieve AI

De opkomst van AI heeft geleid tot kansen, mogelijkheden en uitdagingen waar we in verschillende sectoren in onze samenleving (zoals gezondheidszorg, financiën, maar ook transport en onderwijs), maar ook als samenleving als geheel mee te maken krijgen. Hoe verhoud je je hiertoe en hoe ga je om met de invloed die AI heeft op leven, werken en leren?

iXperiumonderzoekers op het VELON-congres

Op het VELON-congres op 18 en 19 maart zijn onderzoekers van het iXperium aanwezig. Dana Uerz en Manon van Zanten presenteerden het onderzoek dat Dana in het kader van haar promotieonderzoek uitvoert.

Onder de loep: kernconceptdoelen digitale geletterdheid voor het po

Over niet al te lange tijd zal digitale geletterdheid verplicht een plek hebben in het curriculum van basisscholen. De conceptkerndoelen digitale geletterdheid die SLO op 6 maart presenteerde kunnen scholen helpen zich hier op voor te bereiden. Carolien van Rens, senior onderzoeker bij het iXperium en lid van de adviesraad die ondersteuning bood bij het opstellen van de conceptkerndoelen, vertelt meer over de kerndoelen en wat deze betekenen voor het onderwijs.

Hoe is het nu met…? Leden van voormalig designteams aan het woord

In iXperiumdesignteams werken deelnemers vanuit de driehoek onderwijs, onderzoek en opleiding (zoals leraren, lerarenopleiders, onderzoekers, ict-experts en studenten) samen aan het ontwerp van ict-rijke leerarrangementen. Maar hoe gaat het nu met deelnemers ná een designteam doorlopen te hebben? We spraken met voormalig designteamleden Marie Mart en Anneke van de Montessori Scholengemeenschap Amsterdam.

Masterclasses Leren met ict in iXperium Arnhem

Digitale geletterdheid is waar begrip, vaardigheden en controle over technologie en media samenkomt en hoe dit alles leerlingen en de samenleving beïnvloedt. Al deze aspecten komen terug in de vandaag gepresenteerde SLO-kerndoelen voor digitale geletterdheid. In het kader van kennisontwikkeling en professionalisering organiseren de Arnhemse schoolbesturen Flores onderwijs, De Onderwijsspecialisten en Delta Scholengroep in samenwerking met het iXperium en HAN Pabo daarom een reeks masterclasses om bestuurders, leerkrachten en andere onderwijsprofessionals te helpen met het bouwen aan een samenhangend curriculum voor digitale geletterdheid of te helpen met het bouwen aan een doorlopende leerlijn voor digitale geletterdheid.