Masterclass Artificial Intelligence in iXperium Arnhem

Met de komst van chatbots als ChatGPT en Bard, visuele generatieve AI-applicaties als My Journey en nog vele andere AI-tools die binnen een kort tijdsbestek als paddenstoelen uit de grond zijn geschoten, kunnen we er niet langer omheen: AI gaat grote veranderingen teweegbrengen in zowel onze maatschappij als in onze levens, en daarmee ook in ons onderwijs. Voor (aankomend) docenten en andere onderwijsprofessionals is het dan ook belangrijk om op de hoogte te zijn van wat de kansen, uitdagingen en aandachtspunten die AI, in het algemeen vanuit educatief oogpunt, met zich mee brengt.

iXperiumdesignteams in de spotlight: het opleidingstraject tot onderzoeker

In iXperiumdesignteams werken deelnemers vanuit de driehoek onderwijs, onderzoek en opleiding (zoals leraren, lerarenopleiders, onderzoekers, ict-experts en studenten) samen aan het ontwerp van ict-rijke leerarrangementen. Het doel? Helpen om recht te doen aan verschillen, aansluitend bij de vraag en behoeftes van de school, bijvoorbeeld door een les(senreeks) of zelfs een volledige leerlijn te ontwerpen die aansluit bij de behoeftes en vraag van de school. Onderzoeker Frank Willems rondde net voor de zomervakantie zijn opleidingstraject tot onderzoeker in een iXperiumdesignteam af en vertelt over zijn ervaring en de beweegredenen om deze training te volgen.

Opbrengsten iXperiumwerkgroep Digitale Geletterdheid

Het op niveau brengen van de digitale geletterdheid van leerlingen in het po is een complex vraagstuk. De urgentie voor digitale geletterdheid is echter hoog: basisscholen moeten vanaf schooljaar 2024/2025 digitale geletterdheid in hun curriculum verwerkt hebben. Om die reden ging de iXperiumwerkgroep Digitale Geletterdheid het afgelopen schooljaar aan de slag met de ontwikkeling van een kader waarmee i-coaches en ict-experts met scholen kunnen toewerken naar een uitgewerkte leerlijn digitale geletterdheid. In de laatste bijeenkomst van de werkgroep op 28 juni hebben de deelnemers gewerkt aan een notitie om te delen in de eigen school met alle inzichten, leeropbrengsten en mogelijkheden voor een vervolg.

Aan de slag met AI in het onderwijs: MOVEL-student Johan Smarius

In het kader van de maand van AI in het onderwijs spreken we deze maand met drie (oud-)studenten van de Master Ontwerpen Van Eigentijds Leren (MOVEL) van de HAN. Hoe staan zij tegenover het gebruik van AI in het onderwijs? Welke kansen en risico’s zien ze? Vandaag aan het woord: Johan Smarius, onderzoeker bij het lectoraat Digitale Didactiek bij Avans Hogeschool en coach Onderwijs & ict.

GPA CONNECT!: samen werken aan de inbedding en implementatie van onderwijsinnovatie met ict

Op 22 juni vond de tweede bijeenkomst plaats van GPA CONNECT!. De Gelderse Professionaliseringsagenda (GPA) is een leernetwerk waarin zeven mbo’s op verschillende niveaus samenwerken met de HAN en Aeres Hogeschool aan diverse thema’s op het gebied van professionalisering. De GPA-leden ontmoetten elkaar dit keer op de HAN in Nijmegen om samen te kijken naar recente ontwikkelingen en voorliggende vraagstukken.

Aan de slag met AI in het onderwijs: MOVEL-student Ingeborg van den Heuvel

In het kader van de maand van AI in het onderwijs spreken we deze maand met drie (oud-)studenten van de Master Ontwerpen Van Eigentijds Leren (MOVEL) van de HAN. Hoe staan zij tegenover het gebruik van AI in het onderwijs? Welke kansen en risico’s zien ze? Vandaag aan het woord: Ingeborg van den Heuvel, docent (online) marketing & communicatie bij de HAN.

Digitale geletterdheid van HAN-studenten in beeld

Studenten lijken op het eerste gezicht heel vaardig in het gebruik van digitale technologie. Maar geldt dat ook voor alle studenten? En weten ze hoe ze ict in moeten zetten voor leven, leren en werken? Om in beeld te krijgen hoe het ervoor staat met de digitale geletterdheid van HAN-studenten ontwikkelde het iXperium de zelfscan digitale geletterdheid studenten. De resultaten van de eerste afname zijn bekend en zijn inclusief toelichting online beschikbaar.

Juni: maand van AI in het onderwijs

Artificial Intelligence (AI) krijgt een steeds nadrukkelijkere rol in onze samenleving. van Apples Siri tot aan ChatGPT: AI manifesteert zich op verschillende manieren. De opkomst van AI gaat gepaard met zowel kansen als zorgen. Dit maakt het belangrijk om te leren werken met AI en hier in het onderwijs aandacht aan te besteden. Om die reden vindt er ook in 2023 weer de maand van AI in het onderwijs plaats. Ook binnen de HAN worden gedurende deze maand verschillende activiteiten georganiseerd.

Aftrap monitor Leren en lesgeven met ict HAN 2023

De monitor Leren en lesgeven met ict HAN 2023 is van start gegaan! Dinsdag 9 mei is de druk op de knop gegeven en ontvingen 2406 docenten en instructeurs per mail een uitnodiging voor het invullen van een digitale vragenlijst met vragen over hun ict-bekwaamheid van en inzet van ict in het onderwijs.