Bouwen aan gepersonaliseerd leren met ict

In de Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd leren met ict PO werkten acht basisscholen en een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs, HAN Pabo, het HAN lectoraat Leren met ict en de Open Universiteit intensief samen aan gepersonaliseerd leren met ict.

Samen onderzoekend ontwerpen

Binnen de Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd Leren met ict in het primair onderwijs vindt zowel ontwerpgericht onderzoek plaats als overkoepelend onderzoek naar de interventies en naar de competenties van leraren en leerlingen. De publicatie ‘Samen onderzoekend ontwerpen’ is een tussentijdse evaluatie hoe dit proces van duurzame kennisontwikkeling binnen de onderzoekswerkplaats werkt: wat gaat er goed en wat zijn aandachtspunten? De evaluatie is op basis van twee onderzoeken die ruim een jaar na de start van de onderzoekswerkplaats zijn uitgevoerd.

Leren en lesgeven met ict bij de HAN

Deze rapportage van de resultaten van de monitor Leren en lesgeven met ict afgenomen onder docenten van de HAN is een eerste stap in de uitvoering van het professionaliseringsprogramma HAN Open Digital Horizons. De monitor maakt inzichtelijk hoe het bij de start van HAN Open Digital Horizons is gesteld met de competenties van docenten binnen de HAN voor leren en lesgeven met en over ict en in welke mate en met welke doelen ict nu een plek heeft in het onderwijs van de HAN.

Spelend en ontdekkend leren met ict in de kinderopvang

Sind 2019 jaar hebben KION, ROC Nijmegen (opleiding Pedagogisch Werk) en iXperium Centre of Expertise Leren met ict een samenwerkingsverband met de ambitie om de (toekomstige) pedagogisch medewerkers en opleiders PW te bekwamen in het gebruik van ict in hun vak. Deze startnotitie gaat over het verkennend onderzoek.

A literature review of open-ended concept maps as a research instrument to study knowledge and learning

In educational, social or organizational studies, open-ended concept maps are used as an instrument to collect data about and analyze individuals’ conceptual knowledge. Open-ended concept map studies devoted to knowledge and learning apply a variety of methods of analysis. This literature review systematically summarizes the various ways in which open-ended concept maps have been applied in previous studies of knowledge and learning.