Spelend en ontdekkend leren met ict in de kinderopvang

Sind 2019 jaar hebben KION, ROC Nijmegen (opleiding Pedagogisch Werk) en iXperium Centre of Expertise Leren met ict een samenwerkingsverband met de ambitie om de (toekomstige) pedagogisch medewerkers en opleiders PW te bekwamen in het gebruik van ict in hun vak. Deze startnotitie gaat over het verkennend onderzoek.

iXpact professionalisering, Leidinggeven aan onderwijsinnovatie en ict

In het kader van iXpact wordt een professionaliseringstraject ontwikkeld en uitgevoerd voor leidinggevenden. In deze notitie schetsen we de context van iXpact, gaan we in op de competenties voor leidinggeven aan onderwijs en ict en op de (onderbouwing van) de bouwstenen van het professionaliseringstraject.

Rolomschrijving verbinders iXpact

iXpact wil de impact van onderzoek in de praktijk verbeteren op het gebied van gepersonaliseerd leren met ict en ict-geletterdheid. Hiertoe zijn leidinggevenden ondersteund met kennis en instrumenten en zijn verbinders die een actieve rol vervullen in de kennisinfrastructuur en in hun schoolorganisatie (zij functioneren als boundary crossers tussen onderzoek en praktijk) opgeleid en in positie gebracht.